It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Pioneers

Masz 14 – 19 lat? Fascynuje Cię astronomia i badania kosmiczne?

W kategorii Pioneers projekt Odysseus II zapewnia uczniom szansę naukowego spojrzenia na otaczającą Ziemię przestrzeń, w tym poznanie metod eksperymentalnych.

 

Ready to take the challenge?...
Join the Pioneers!
Regulamin
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie będący w wieku od czternastu do dziewiętnastu lat. Zgłoszenie dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych urodzonych w okresie od 1 kwietnia 1997 do 31 marca 2003.
 • Uczestnicy w kategorii Pioneers muszą pracować w zespołach złożonych z 2-3 osób i pod nadzorem nauczyciela/lidera. Uczniowie przydzieleni do zespołu mogą uczęszczać do różnych szkół znajdujących się na terenie tego samego kraju lub do różnych klas tej samej szkoły, o ile tylko spełnione jest kryterium wiekowe. Każdy z zespołów może również zwrócić się o porady do mentora, zarówno w zakresie technicznym jak i naukowym.
 • Każdy z zespołów w kategorii Pioneers musi mieć w drużynie dorosłego nauczyciela/lidera, który będzie pomagał w rejestracji oraz dostarczaniu projektów, a także doradzał w fazie powstawania projektu i nadzorował zespół uczniów podczas podróży na półfinały oraz finały.
 • Każdy z zespołów może dostarczyć tylko jeden projekt a każdy z uczestników może być członkiem tylko jednego zespołu.
 • Zespoły powinny wybrać unikatową, rozpoznawalną, nazwę, która odzwierciedli cel konkursu w zakresie edukacyjnym, naukowym lub społecznym.
 • Każdy z uczestników lub każdy z zespołów powinien dostarczyć oryginalny projekt dotyczący badań kosmicznych w zakresie tematów oraz wyzwań określonych dla danej kategorii wiekowej.
 • Każdy z zespołów musi złożyć projekt w terminie wyznaczonym dla danej kategorii wiekowej. Dla Pioneers jest to okres pomiędzy 1 września 2016 a 31 marca 2017.
 • Wszystkie przedstawione projekty muszą być pracą własną uczestników, wykonaną na potrzeby niniejszego konkursu.
 • Projekty Pioneers będą oceniane w trzech etapach:
  • Na szczeblu krajowym – przez komisję składającą się z sędziów z kraju uczestników na podstawie zgłoszeń dostarczanych online. Etap ten odbędzie się w kwietniu 2017. Zgłoszenia z krajów spoza UE będą przydzielane przez organizatorów.
  • Na szczeblu regionalnym – przez sędziów wybranych z poprzedniej rundy, wyłonionych ze wszystkich uczestniczących krajów w danym regionie. Ocenianie będzie miało miejsce podczas półfinałów rozgrywanych w każdym regionie, co pozwoli na zgromadzenie wszystkich krajowych zwycięzców w danym regionie. Regionalne półfinały będą miały miejsce pomiędzy 30 kwietnia 2017 a 30 czerwca 2017.
  • Na szczeblu międzynarodowym – przez komisję sędziowską złożoną z przedstawicieli nauki, osobistości i nauczycieli. Zwycięzcy finałów regionalnych spotkają się w Tuluzie by przedstawić swoje projekty sędziom. Międzynarodowe finały odbędą się w lipcu 2017
 • Na szczeblu narodowym oraz regionalnym liczba zwycięzców przechodząca do następnego etapu konkursu, (czyli odpowiednio szczebla regionalnego i międzynarodowego) będzie proporcjonalna do liczby ludności krajów, liczby zgłoszeń z danego kraju/regionu w każdej kategorii tematycznej. Na oficjalnej stronie internetowej, organizatorzy Odysseus II umieszczą informację ilu zwycięzców powinno być w każdej rundzie. Dziesięć zwycięskich drużyn weźmie udział w Finałach Międzynarodowych.
 • Podczas wyboru najlepszych projektów na szczeblu europejskim nagrody będą przyznawane bez względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania finalistów tj. nie ma wcześniej ustalonych przydziałów bazujących na populacji czy wskaźnikach uczestnictwa regionów w konkursie.
 • Przy ocenianiu projektów sędziowie będą przyznawali punkty na podstawie następujących kryteriów (przed rozpoczęciem rejestracji na stronie internetowej zostaną ogłoszone konkretne wartości procentowe przyznawane za każdą z podanych cech):
  • poziom trudności i poprawność merytoryczna
  • związek z tematem
  • sposób rozwiązania problemów
  • oryginalność
  • znaczenie społeczne
  • sposób prezentacji
  • wartość techniczna zastosowanych rozwiązań
  • umiejętności praktyczne
  • zrównoważony rozwój i ekologia
 • Kompletna lista kryteriów oceniania i ich procentowy wkład do oceny zostaną umieszczone na oficjalnej stronie projektu Odysseus II.
 • Podczas oceniania każdy z zespołów otrzyma podsumowanie sędziowskiej oceny swojego projektu. Ocena ta jest ostateczna, czyli żadne prośby o powtórzenia oceny nie będą uwzględniane.
 • Sędziami będą osoby posiadające doświadczenie w zakresie badań kosmicznych, technik kosmicznych i edukacji w zakresie nauk przyrodniczych. Będą działać na zasadzie wolontariatu – nie będą pobierać żadnego wynagrodzenia za swą pracę, koszty ich uczestnictwa w półfinałach i finałach zostaną pokryte przez projekt Odysseus II.
 • Na każdym etapie konkursu, sędziowie będą przyznawali liczne, specjalne wyróżnienia, pokonanym zespołom, przykładowo za:
  • najbardziej atrakcyjną grafikę,
  • najbardziej oryginalny projekt,
  • najbardziej profesjonalną prezentację,
  • najbardziej artystyczny przekaz,
  • najlepszy dobór muzyki w projekcie,
  • najbardziej innowacyjne podejście do wybranego tematu,
  • najbardziej prośrodowiskowy projekt,
  • najbardziej innowacyjne rozwiązanie problemu,
  • najlepsze wykorzystanie podstaw wiedzy o kosmosie,
 • Każdy z zespołów Pioneers oraz nauczyciel/lider zespołu otrzymają dyplom potwierdzający udział w konkursie Odysseus II.
 • Każdy ze zwycięskich projektów zostanie umieszczony w całości w zakładce Salon Sławy na stronie projektu Odysseus II. Każdy uczestnik, zostanie nagrodzony medalem.
 • Organizatorzy pokrywają koszty podróży na regionalne i międzynarodowe finały wyłącznie liderowi/nauczycielowi oraz maksymalnie trzem uczestnikom danego zespołu.
 • Zespoły zakwalifikowane na regionalne czy międzynarodowe finały będą uczestniczyć w licznych wydarzeniach i wycieczkach zorganizowanych i finansowanych przez projekt Odysseus II.
 • Nauczyciel/lider każdego z zespołów ma obowiązek dostarczyć pełną i zgodną z prawdą informację o każdym z uczestników projektu poprzez formularz rejestracyjny przygotowany na stronie internetowej Odysseus II.
 • Każdy z uczestników poniżej osiemnastego roku życia musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie.
 • Dla każdego uczestnika poniżej osiemnastego roku życia zakwalifikowanego do finałów musi być dostarczona zgoda rodziców na podróż i udział w regionalnych oraz europejskich finałach.
 • Obowiązkiem nauczyciela/lidera jest dostarczenie organizatorowi zgody rodzicielskiej wszystkich uczestników.
 • Każdy nauczyciel/lider może przewodzić maksymalnie czterem zespołom w konkursie.
Kalendarz
 • Rozpoczęcie rejestracji
  1 września 2016
 • Koniec składania prac
  31 marca 2017
 • Finały regionalne/ Półfinały
  30 kwietnia 2017 – 30 czerwca 2017 (dokładne daty dla każdego z regionów zostaną ogłoszone w lutym 2017)
 • Finał
  lipiec 2017
Instrukcja

01

Krok pierwszy, rejestracja

Zarejestruj się w konkursie za pomocą portalu projektu Odysseus II, wypełnij formularz rejestracyjny i zaakceptuj regulamin.

02

Krok drugi, wybór tematu

Wybierz jedną z czterech poniższych kategorii tematycznych.

Układ Słoneczny i badanie kosmosu

Przykładowe tematy:

 • Systemy rakietowe – jak działają rakiety i dlaczego z nich korzystamy.
 • Eksploracja planet typu ziemskiego – jakie wnioski możemy wysnuć z ich badań.
 • Załogowe loty kosmiczne – jak czują się ludzie kilka tysięcy kilometrów od Ziemi.
 • Idea trwałego miasta księżycowego – jak przeżyć na Księżycu?
 • Duże teleskopy kosmiczne – dlaczego przestrzeń kosmiczna jest dobrym miejscem do obserwacji nieba?

Europa w Kosmosie

Przykładowe tematy:

 • Misje kosmiczne – czy są użyteczne dla ludzkości?
 • Europa wysłała sondy, które lądowały w wielu miejscach naszego Układu Słonecznego, w tym na komecie i na Tytanie – jakie są z tego korzyści naukowe?
 • Rok na komecie – czego może się spodziewać ktoś, kto chciałby spędzić tam tak długi okres? (opisz w  formie opowiadania popularno-naukowego)
 • Poszukiwania drugiej Ziemi – jaki jest europejski wkład w poszukiwanie i badanie planet pozasłonecznych?

Człowiek na Marsie

Przykładowe tematy:

 • Eksploracja Marsa – dlaczego Czerwona Planeta jest tak fascynującym obiektem?
 • Rok życia na Marsie – jak różniłby się rok życia na Marsie od roku życia na Ziemi?
 • Baza na Marsie – jak zbudować samowystarczalną stację kosmiczna na Marsie?
 • Marsjańskie Miasta – jak będą wyglądały przyszłe miasta marsjańskie?
 • Samotność i nuda w czasie jednorocznego lotu na Marsa – psychologiczne aspekty długich lotów kosmicznych?

Astrobiologia – poszukiwanie życia we Wszechświecie

Przykładowe tematy:

 • Życie – Czym jest, co sprawia, że na niektórych planetach może się ono pojawić?
 • Lot do planet pozasłonecznych – jak wyglądałby lot do planety pozasłonecznej w statku kosmicznym poruszającym się z prędkością równą 90% prędkości światła? (Opisz w formie opowiadania popularno-naukowego.)
 • Gdy odkryjemy istnienie obcej cywilizacji – w jaki sposób będziemy mogli porozumieć się?

Powyższa lista nie wyczerpuje możliwych tematów i każde inne rozwinięcie idei w ramach wybranej kategorii będzie zaakceptowane, ograniczeniem jest tutaj tylko wyobraźnia uczestników.

Stwórz zespół, wybieraj osoby, z którymi będzie Ci się dobrze współpracować.

Wybierzcie formę projektu. To może być eksperyment, wideo, prototyp, prezentacja lub cokolwiek innego mieszczącego się w ramach regulaminu (zobacz ograniczenia [1])

Zajrzyj do szablonu zgłoszeniowego, który nie jest obowiązkowy, ale zalecany; może służyć też jako wskazówka. Można go znaleźć tutaj.

[1] Pliki elektroniczne, które można dołączyć do projektów mogą być w formie wypracowań, prezentacji w PowerPoincie, plakatów, filmów, linków do stron przygotowanych w ramach projektu oraz plików audio.

Dozwolone formaty plików to:

 • dla dokumentów: *.doc, *.docx, *.pdf, *.txt,  *.ps,  *.ppt, *.pptx, *.pps,  *.ppsx
 • dla zdjęć: *.png, *.jpg, *.bmp, *.gif
 • dla filmów: wszystkie filmy muszą być umieszczone na portalu youtube lub vimeo oraz należy podać adres do nich.
 • dla plików audio: *.mp3, *.wav, *.aiff, *.au, *.m4a
 • dla formatów kompresji: *.tar *.gz *.zip *.7z *.zipx

Całkowity rozmiar wszystkich nieskompresowanych plików zgłaszanej pracy nie może przekraczać 20 MB. Ograniczenie to nie dotyczy filmów.

Koszt materiałów do wykonania projektu nie może przekroczyć 300 €.

03

Krok trzeci, realizacja projektu.

Realizacja projektu: Zespół powinien zebrać informację o wybranym zagadnieniu (przeszukiwanie bibliotek, zbiorów online, przeprowadzenie obserwacji, eksperymentów, wywiadów itp.) oraz zaprojektować końcowy efekt swych prac. Na tym etapie zaleca się konsultacje z nauczycielem/liderem oraz, jeżeli jest to konieczne, także z mentorem w sprawach wykonalności i zasadności naukowej swoich pomysłów. Członkowie zespołu powinni podzielić się zadaniami między sobą.
Uczestnicy konkursu powinni pracować nad projektem zgodnie z wymogami konkursowymi. Aby uniknąć posądzenia o plagiat należy w swojej pracy umieszczać wszystkie niezbędne odnośniki i cytowania. Zespół powinien w wyraźny sposób wskazać związek z wybraną kategorią tematyczną i innowacyjność swojej pracy. Zespół powinien korzystać z informacji i danych zebranych samodzielnie (w trakcie przeszukiwania bibliotek, zbiorów online, przeprowadzania obserwacji, eksperymentów, wywiadów itp.)
Jednym z najbardziej istotnych elementów każdego projektu jest sprawdzenie uzyskanych rezultatów oraz przedstawienie ich nauczycielowi/liderowi. W razie potrzeby należy projekt poprawić czy uzupełnić uwzględniając sugestie otrzymane od nauczyciela/lidera. Przed zakończeniem pracy nad projektem należy omówić z nauczycielem/liderem naniesione zmiany.

04

Krok czwarty, złożenie pracy.

Końcowym krokiem jest złożenie projektu na stronie Odysseus II. Uczestnicy mogą składać swój
projekt w dowolnym z 24 oficjalnych języków UE. Jednym z nich jest język polski.

Nagrody Take the Space Challenge & Win Awesome Prizes!

Nagroda Główna

Wyjazd do Guiana Space Centre(bilet lotniczy, pobyt w hotelu, wyżywienie, ubezpieczenie, udział w wydarzeniach, wycieczka po centrum kosmiczny i inne)

Dyplom: “European Youth Space Ambassador” .

Nagrody dla finalistów

Wysokiej klasy skomputeryzowany teleskop dla zwycięzców Półfinałów.

Wyjazd na finały (Organizatorzy pokrywają koszty podróży, pobytu w hotelu, posiłki, ubezpieczenie oraz uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach)

Zwycięzcy etapu krajowego

Wyjazd na półfinały (Organizatorzy pokrywają koszty podróży, pobytu w hotelu, posiłki, ubezpieczenie oraz uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach)

Medal

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający ich udział w konkursie.

Nagrody nie mogą zostań zamienione na pieniądze.

Kryteria oceny

Pierwszym etapem jest ocena projektów na szczeblu krajowym. Odbędzie się ona w kwietniu 2017. Jeżeli dany projekt zostanie zakwalifikowany do etapu regionalnego, wówczas członkowie zespołu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w półfinałach, gdzie będą współzawodniczyć z innymi krajowymi zwycięzcami w ich regionie. W półfinałach, zwycięzcy krajowi przedstawią swoje projekty sędziom. Regionalne półfinały odbędą się w okresie pomiędzy 30 kwietnia a 30 czerwca 2017. Zwycięzcy finałów regionalnych spotkają się w w Tuluzie na finałach międzynarodowych by przedstawić swoje projekty sędziom międzynarodowym. Finał odbędzie się w lipcu 2017.

 • Poziom trudności i poprawność merytoryczna (wkład do oceny całkowitej: 20%)

W tej kategorii oceniany jest poziom przedstawionej wiedzy oraz zrozumienia zagadnień związanych z wybranym tematem. Sprawdzana jest również:

 1. poprawność użytych argumentów,
 2. wiarygodność i weryfikowalność wykorzystanych metod,
 3. krytyczne podejście do danych i informacji,
 4. cytowanie źródeł.
 • Związek z tematem (wkład do oceny całkowitej: 10%)

W tym kryterium będzie oceniany związek złożonej pracy z wybranym tematem i wybraną kategorią tematyczną. Zostanie również ocenione na ile dobór materiałów i literatury odpowiada wybranemu tematowi.

 • Sposób podejścia do problem (wkład do oceny całkowitej: 15%)

To kryterium pozwoli ocenić, w jaki sposób uczestnicy osiągnęli cel swojej pracy:

 1. czy przejrzyście zdefiniowali i opisali problem,
 2. czy zgromadzili odpowiednie dane i informacje,
 3. czy dobrze zaplanowali rozwiązanie i czy je zrealizowali,
 4. czy zastosowali alternatywne oraz skuteczne sposoby podejścia do problemu oraz czy w sposób niezależny sprawdzili wiarygodność otrzymanych wyników.
 • Oryginalność (wkład do oceny całkowitej : 20%)

Przy wystawieniu oceny w tej kategorii, kluczowe znaczenie będzie miało to na ile złożona praca jest efektem pracy własnej autorów i czy przedstawione idee są unikatowe, nowatorskie, niekonwencjonalne. W przypadku, gdy złożony projekt będzie opierał się na pracy osoby trzeciej to również będzie traktowany, jako oryginalny, pod warunkiem, że zespół doda do niego nową ideę, przedstawi problem w oryginalny sposób, oraz podejdzie do niego w sposób innowacyjny.

 • Znaczenie społeczne (wkład do oceny całkowitej 10%)

W tym punkcie zostanie ocenione, w jaki sposób i jak mocno zaproponowane rozwiązania i pomysły będą oddziaływały (w dłuższym czasie, w sposób pośredni lub bezpośredni) na społeczeństwo i jakie korzyści mu przyniosą. Pod uwagę będzie także brane dostrzeżenie związku złożonej pracy z problemami dzisiejszego świata (np. zmiany klimatu, wyczerpujące się bogactwa naturalne itp).

 • Sposób prezentacji (wkład do oceny całkowitej 10%)

W sposobie prezentacji bierze się pod uwagę czy struktura i format pracy tworzą spójną całość oraz czy cele, metodologia i wyniki są ukazane w klarowny sposób. Oceniana jest również spójność logiczna pracy, czyli czy praca jest zlepkiem przypadkowo zebranych myśli czy też wysnute w niej wnioski wynikają z jasno przedstawionych przesłanek. Do tego kryterium zalicza się również sposób wykorzystania pomocniczych materiałów (fotografii, rysunków, slajdów, plików audio/video, itd…)

 • Wartość techniczne zastosowanych rozwiązań i umiejętności praktyczne(wkład do oceny całkowitej 10%)

Ocenie zostaną poddane, jakość techniczna pomysłów przedstawionych w złożonej pracy, oraz umiejętności praktyczne takie jak: prowadzenie obserwacji, dokładność, umiejętność gromadzenia i opisywania wyników, wykorzystanie narzędzi technicznych, lutowanie, stolarka itp.

 • Zrównoważony rozwój i ekologia (wkład do oceny końcowej 5%)

To kryterium pozwoli ocenić, w jaki sposób aspekty ekologiczne zostały uwzględnione w projekcie. Na przykład, czy wykorzystane, w trakcie realizacji i prezentacji projektu, materiały i metody są przyjazne środowisku.

 

Dodatkowo, sędziowie będę przyznawać liczne wyróżnienia dla pokonanych zespołów na każdym etapie konkursu. Wyróżnienia będą dotyczyły: najbardziej atrakcyjnej grafiki, najbardziej oryginalnego problemu, najbardziej profesjonalnej prezentacji, najbardziej artystycznego przekazu, najlepszego wykorzystania podstaw wiedzy o kosmosie, najbardziej prośrodowiskowego projektu.

Podczas oceniania, każdy z zespołów otrzyma podsumowanie ocen sędziów dotyczące ich projektu.

Jak napisać dobry projekt?
 • Skup swoją uwagę na podanych kryteriach oceniania. Komitet Naukowy składa się z profesjonalnych naukowców, badaczy i nauczycieli. Będą oni oceniać projekt według specjalnych, podanych w Portalu Odysseus II kryteriów oceny. Przede wszystkim będą zwracać uwagę na zawartość merytoryczną projektu, włączając w to precyzję naukową. Postaraj się by tekst był konkretny, i nie pisz czegoś, co wcześniej nie zostało przez Ciebie zweryfikowane oraz nie pisz czegoś, czego nie rozumiesz. Staraj się by tekst był spójny i nie przesadzaj z jego długością. Projekty skupione na konkretnym, dobrze zdefiniowanym zagadnieniu, mają większą szansę na powodzenie, a także są bardziej czytelne. Postaraj się tak zorganizować swój projekt, aby miał logiczną strukturę. Stwórz także atrakcyjny wizualnie układ.
 • Pracuj nad podstawami. Wygląd projektu jest często dowodem ogromnego wysiłku studentów. Schludne, dobrze opracowane, czytelne projekty bez błędów ortograficznych, gramatycznych i tzw. „literówek” pozwolą skuteczniej rywalizować w konkursie. Jeżeli Twój projekt będzie esejem, doradzamy, aby został dodatkowo sprawdzony przez kogoś spoza grona współautorów.
 • Przygotuj plan projektu określający główny kurs działania. Zarządzaj czasem tak by w Twoim harmonogramie znalazł się czas na recenzję i korektę projektu.
 • Znajdź nauczyciela/lidera. Dobry nauczyciel/lider może Ci ogromnie pomóc już na etapie planu Twojego projektu, czyli zanim jeszcze zaczniesz go realizować. Potem wspomoże Cię krytyczną oceną przygotowanych przez Ciebie eksperymentów, dokumentów, filmów, prototypu itp. Powinna być to osoba, do której można się zwrócić z pytaniami i prośbą o radę. Twoim nauczycielem/liderem może być zarówno Twój nauczyciel lub nauczyciel z innej szkoły lub z uczelni (politechniki czy uniwersytetu) najbliższej Twego miejsca zamieszkania, posiadający doświadczenie w Twoim temacie projektu lub metodach badawczych, które chcesz wykorzystać. Pamiętaj, że faktyczna praca w projekcie, włączając w to wygląd projektu czy analizę danych, powinna być Twoją pracą własną. Jeżeli nie znasz dobrze języka angielskiego, a uznasz, że warto byłoby dostarczyć czy przetłumaczyć projekt na język angielski i/lub potrzebna byłaby pomoc przy zrozumieniu tekstów z książek i innych źródeł napisanych w języku angielskim, zwróć się do nauczyciela języka angielskiego i poproś by zgodził się wspomóc Twój zespół. W zależności od natury Twojego projektu możesz zaprosić nauczycieli znających się na technologii, sztuce czy innych dziedzinach, a także nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia), którzy mogą pomóc Tobie w rozwijaniu projektu tak byś mógł odnieść sukces.
 • Zrozum zasady konkursu. Przeczytaj dokładnie opis konkursu i jego poszczególne części składowe.
 • Zbierz zespół. Konkurs Odysseus II przeznaczony jest dla zespołów składających się z 2-3 uczniów, którzy będą wspólnie pracować nad projektem. Wybierz pozostałych członków zespołu w taki sposób, aby można było rozdzielić obowiązki między Was wszystkich.
 • Korzystaj ze wsparcia mentorów. Zajrzyj na portal projektu Odysseus II by znaleźć mentora ze swego kraju.
 • W celu wybrania tematu zaproponuj i zorganizuj burzę mózgów z członkami Twojego zespołu, nauczycielami lub członkami rodziny, by wyłonić potencjalne tematy, które Was naprawdę interesują.
 • Przy dokumentowaniu projektu użyj szablonu dostarczonego przez organizatorów.
 • Wybierz taki temat, który Cię interesuje i jest dla Ciebie ważny. Będzie Ci wtedy łatwiej skupić się i spędzić czas nad projektem.
 • Rozwiń pytania badawcze w taki sposób, aby pomogły Ci zdefiniować odpowiedzi w Twoim projekcie. Zadaj sobie pytanie na temat związku pomiędzy tym, na czym skupiasz się w projekcie, a efektem końcowym, którym jesteś zainteresowany. Pomyśl o głównym celu projektu czy hipotezie postawionej w formie pytania.
 • Narysuj wykres/schemat organizacji zbierania informacji na tematy, które będą potrzebne do realizacji całego projektu, ale szczególnie skup się na Twoim zadaniu w ramach projektu. To pomoże Ci uzyskać szersze spojrzenie na problem.
 • Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień, prześlij pytania do organizatorów przez formularz kontaktowy.
 • Zorganizuj narzędzia i wszelkie materiały, które mogą się przydać w przygotowaniu projektu.
 • Znajdź pomocne strony internetowe na temat kosmosu oraz inne źródła istotnych informacji, które mogą być przydatne w Twym projekcie. Pamiętaj jednak aby korzystać tylko z cenionych i rzetelnych źródeł (np. strony ESA i NASA oraz strony z przyrostkiem ,,.edu”). Zajrzyj na stronę Materiały na portalu projektu Odysseus.
 • Spędź więcej czasu na gromadzeniu materiałów osadzających Twój projekt na szerszym tle zagadnień.
 • Zanim użyjesz argumentu, który stanie się ważny w Twym rozumowaniu, upewnij się, że argument ten jest do zweryfikowania przez rzetelne źródła informacyjne.
 • Bądź dogłębna/dogłębny w swoich badaniach. Staraj się uczyć koncepcji naukowych, zwracaj uwagę na wszystkie szczegóły.
 • Nie zniechęcaj się natrafiając na problemy podczas tworzenia projektu.
 • Udanej zabawy! Ciesz się swoją kosmiczną przygodą!
Często zadawane pytania - FAQ

Co to jest Odysseus II?

Odysseus II jest to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest organizacja ogólnoeuropejskiego konkursu dla uczniów i studentów pomiędzy siódmym a dwudziestym drugim rokiem życia. Tematyka konkursu związana jest z badaniami i wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej.

Jak zarejestrować zespół w konkursie – Jak dołączyć do projektu Odysseus II?

Możesz zarejestrować zespół poprzez podanie Twojego adresu email oraz wybranie hasła w odpowiedniej sekcji portalu projektu Odysseus II. Stwórz zespół składający się z dwóch do trzech uczniów, z nauczycielem/liderem. Następnie przejdź do sekcji Dołącz do projektu Odysseus II  na stronie kategorii Pioneers. Tam należy znaleźć link rejestracyjny. Podążaj za instrukcjami by zarejestrować swój zespół. Uwaga: każdy zespół musi posiadać nauczyciela/lidera, który pomoże przeprowadzić rejestrację. (patrz także: Regulamin)

Ile lat trzeba mieć by móc wziąć udział w Konkursie Odysseus II?

Wszyscy uczestnicy konkursu w kategorii Pioneers muszą mieć od czternastu do dziewiętnastu lat. Zatem w tej kategorii wiekowej mogą wziąć udział uczniowie urodzeni między 1 kwietnia 1997 a 31 marca 2003.

Czy muszę wypełniać jakieś dodatkowe zobowiązania by zarejestrować się w projekcie Odysseus?

Tak, Twoi rodzice lub opiekunowie prawni powinni podpisać i przekazać nauczycielowi/liderowi pisemne pozwolenie na uczestnictwo w projekcie Odysseus II i akceptację regulaminu konkursu. Aby zakwalifikować się do uczestnictwa, zespół musi zostać zarejestrowany przed 31 marca 2017 roku.

Czy pomożecie mi zebrać drużynę?

Możesz wykorzystać blog projektu Odysseus II do skontaktowania się z innymi potencjalnymi uczestnikami posiadającymi wymagane przez Ciebie umiejętności.

Czy członkowie zespołu mogą pochodzić z innych szkół?

Tak, członkowie zespołu mogą pochodzić z innych szkół z tego samego kraju.

Czy po zakończonej rejestracji możemy dodać nowych członków zespołu?

Tak; nauczyciel/lider może dodawać uczestników aż do 31 marca 2017 roku, przy czym w zespole nie może być więcej niż trzech członków.

Czy mogę być w więcej niż w jednym zespole?

Nie; każda osoba biorąca udział w konkursie może uczestniczyć tylko w jednym zespole.

W jakim języku mogę składać swój projekt?

Możesz składać swoją pracę w dowolnym z poniższych języków: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim. Zespoły z krajów spoza Unii Europejskiej powinny składać projekty w jednym z powyższych języków.

Czy macie jakieś informacje o tym jak stworzyć projekt?

Masz swobodę w wyborze tematu związanego z kategoriami tematycznymi konkursu. Możesz wybrać dowolną formę projektu (tekst, prezentacja w power point, wideo, prototyp, multimedia, eksperyment, itp.) zaleca się jednak załączenie arkusza projektu, według udostępnionego szablonu, opisującego idee związane z Waszym projektem. Możesz dołączyć tak dużo dodatkowych plików ile uznasz za stosowne, pod warunkiem, że ich całkowity rozmiar nie przekroczy 20MB. Aby zobaczyć kilka przykładowych projektów i materiały związane z eksploracją kosmosu zajrzyj do biblioteki projektu Odysseus II.

W jaki sposób składamy projekt?

Należy przesłać projekt wraz z jego streszczeniem (w udostępnionym szablonie) poprzez zalogowanie się do „Złóż projekt” i podążanie za instrukcjami.

Czy mój zespół może złożyć więcej niż jeden projekt?

Nie. Każdy zespół może złożyć tylko jeden projekt do konkursu Odysseus II.

Co zrobić jeżeli zapomnę hasła do platformy projektu Odysseus II?

Na stronie logowania znajduje się link „Zmiana hasła”. Po jego naciśnięciu organizatorzy wyślą nowe hasło na adres mailowy związany z danym kontem projektu Odysseus II.

Do kiedy możemy składać projekty?

Musisz złożyć swój projekt przed 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego 31 marca 2017 roku. Organizatorzy projektu Odysseus II zalecają jednak składanie projektu od razu po jego ukończeniu, bez czekania do ostatniej chwili.

Czy możecie pomóc mi z przesłaniem naszego projektu na platformę Odysseus II.

Tak; na początku zajrzyj do instrukcji zawartej w linku „złóż projekt”. Jeżeli po jej przeczytaniu, nasuną się jakieś pytania albo będzie potrzebna pomoc w złożeniu projektu, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy a my pomożemy Ci prawidłowo go złożyć.

Czy otrzymamy informację zwrotną od oceniających nasze prace?

Każdy zespół otrzyma podsumowanie oceny sędziowskiej ich projektu.

Jakie są kryteria oceny?

Po szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceniania, zajrzyj do sekcji „Kryteria oceny” w sekcji Pioneers.

Ile zespołów dostanie się do finałów regionalnych i finałów ogólnoeuropejskich?

Liczba zespołów przechodzących do kolejnego etapu oceniania będzie zależna od populacji ludności i liczby zgłoszonych projektów w danym kraju. Każdy z krajów członkowskich UE będzie reprezentowany na finałach regionalnych przynajmniej przez jeden zespół. Dokładne liczby zostaną ogłoszone przez organizatorów na oficjalniej stronie po zakończeniu etapu zgłaszania projektów. Do finałów ogólnoeuropejskich z danego regionu dostanie się jedna drużyna.

Czy mogę zobaczyć inne projekty złożone na platformie Odysseus II.

Tak, wszystkie projekty będą opublikowane na stronie Odysseus II po upłynięciu terminu zgłaszania prac.

Kiedy się dowiem czy mój zespół zakwalifikował się do finału regionalnego?

Zwycięzcy etapu narodowego zostaną ogłoszeni na początku kwiecień 2017 r.

W jaki sposób zostanę poinformowany o tym, że mój zespół wygrał?

Informacje o zwycięzcach etapu krajowego powinny pojawić się na stronie konkursu 20 Kwietnia 2017 roku. Informacje o ocenie zostaną również rozesłane uczestnikom drogą mailową.

Jakie są nagrody?

Szczegółowe informacje o nagrodach możesz znaleźć na stronie Nagrody.