It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

We are The Pioneers!
We are
The Pioneers!

Kalendarz

 • Rozpoczęcie rejestracji
  1 września 2016
 • Koniec składania prac
  31 marca 2017
 • Finały regionalne/ Półfinały
  30 kwietnia 2017 – 30 czerwca 2017 (dokładne daty dla każdego z regionów zostaną ogłoszone w lutym 2017)
 • Finał
  lipiec 2017