Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Instrukcja

01

Krok pierwszy, rejestracja

Zarejestruj się w konkursie za pomocą portalu projektu Odysseus II, wypełnij formularz rejestracyjny i zaakceptuj regulamin.

02

Krok drugi, wybór tematu

Wybierz jedną z czterech poniższych kategorii tematycznych.

Układ Słoneczny i badanie kosmosu

Przykładowe tematy:

 • Systemy rakietowe – jak działają rakiety i dlaczego z nich korzystamy.
 • Eksploracja planet typu ziemskiego – jakie wnioski możemy wysnuć z ich badań.
 • Załogowe loty kosmiczne – jak czują się ludzie kilka tysięcy kilometrów od Ziemi.
 • Idea trwałego miasta księżycowego – jak przeżyć na Księżycu?
 • Duże teleskopy kosmiczne – dlaczego przestrzeń kosmiczna jest dobrym miejscem do obserwacji nieba?

Europa w Kosmosie

Przykładowe tematy:

 • Misje kosmiczne – czy są użyteczne dla ludzkości?
 • Europa wysłała sondy, które lądowały w wielu miejscach naszego Układu Słonecznego, w tym na komecie i na Tytanie – jakie są z tego korzyści naukowe?
 • Rok na komecie – czego może się spodziewać ktoś, kto chciałby spędzić tam tak długi okres? (opisz w  formie opowiadania popularno-naukowego)
 • Poszukiwania drugiej Ziemi – jaki jest europejski wkład w poszukiwanie i badanie planet pozasłonecznych?

Człowiek na Marsie

Przykładowe tematy:

 • Eksploracja Marsa – dlaczego Czerwona Planeta jest tak fascynującym obiektem?
 • Rok życia na Marsie – jak różniłby się rok życia na Marsie od roku życia na Ziemi?
 • Baza na Marsie – jak zbudować samowystarczalną stację kosmiczna na Marsie?
 • Marsjańskie Miasta – jak będą wyglądały przyszłe miasta marsjańskie?
 • Samotność i nuda w czasie jednorocznego lotu na Marsa – psychologiczne aspekty długich lotów kosmicznych?

Astrobiologia – poszukiwanie życia we Wszechświecie

Przykładowe tematy:

 • Życie – Czym jest, co sprawia, że na niektórych planetach może się ono pojawić?
 • Lot do planet pozasłonecznych – jak wyglądałby lot do planety pozasłonecznej w statku kosmicznym poruszającym się z prędkością równą 90% prędkości światła? (Opisz w formie opowiadania popularno-naukowego.)
 • Gdy odkryjemy istnienie obcej cywilizacji – w jaki sposób będziemy mogli porozumieć się?

Powyższa lista nie wyczerpuje możliwych tematów i każde inne rozwinięcie idei w ramach wybranej kategorii będzie zaakceptowane, ograniczeniem jest tutaj tylko wyobraźnia uczestników.

Stwórz zespół, wybieraj osoby, z którymi będzie Ci się dobrze współpracować.

Wybierzcie formę projektu. To może być eksperyment, wideo, prototyp, prezentacja lub cokolwiek innego mieszczącego się w ramach regulaminu (zobacz ograniczenia [1])

Zajrzyj do szablonu zgłoszeniowego, który nie jest obowiązkowy, ale zalecany; może służyć też jako wskazówka. Można go znaleźć tutaj.

[1] Pliki elektroniczne, które można dołączyć do projektów mogą być w formie wypracowań, prezentacji w PowerPoincie, plakatów, filmów, linków do stron przygotowanych w ramach projektu oraz plików audio.

Dozwolone formaty plików to:

 • dla dokumentów: *.doc, *.docx, *.pdf, *.txt,  *.ps,  *.ppt, *.pptx, *.pps,  *.ppsx
 • dla zdjęć: *.png, *.jpg, *.bmp, *.gif
 • dla filmów: wszystkie filmy muszą być umieszczone na portalu youtube lub vimeo oraz należy podać adres do nich.
 • dla plików audio: *.mp3, *.wav, *.aiff, *.au, *.m4a
 • dla formatów kompresji: *.tar *.gz *.zip *.7z *.zipx

Całkowity rozmiar wszystkich nieskompresowanych plików zgłaszanej pracy nie może przekraczać 20 MB. Ograniczenie to nie dotyczy filmów.

Koszt materiałów do wykonania projektu nie może przekroczyć 300 €.

03

Krok trzeci, realizacja projektu.

Realizacja projektu: Zespół powinien zebrać informację o wybranym zagadnieniu (przeszukiwanie bibliotek, zbiorów online, przeprowadzenie obserwacji, eksperymentów, wywiadów itp.) oraz zaprojektować końcowy efekt swych prac. Na tym etapie zaleca się konsultacje z nauczycielem/liderem oraz, jeżeli jest to konieczne, także z mentorem w sprawach wykonalności i zasadności naukowej swoich pomysłów. Członkowie zespołu powinni podzielić się zadaniami między sobą.
Uczestnicy konkursu powinni pracować nad projektem zgodnie z wymogami konkursowymi. Aby uniknąć posądzenia o plagiat należy w swojej pracy umieszczać wszystkie niezbędne odnośniki i cytowania. Zespół powinien w wyraźny sposób wskazać związek z wybraną kategorią tematyczną i innowacyjność swojej pracy. Zespół powinien korzystać z informacji i danych zebranych samodzielnie (w trakcie przeszukiwania bibliotek, zbiorów online, przeprowadzania obserwacji, eksperymentów, wywiadów itp.)
Jednym z najbardziej istotnych elementów każdego projektu jest sprawdzenie uzyskanych rezultatów oraz przedstawienie ich nauczycielowi/liderowi. W razie potrzeby należy projekt poprawić czy uzupełnić uwzględniając sugestie otrzymane od nauczyciela/lidera. Przed zakończeniem pracy nad projektem należy omówić z nauczycielem/liderem naniesione zmiany.

04

Krok czwarty, złożenie pracy.

Końcowym krokiem jest złożenie projektu na stronie Odysseus II. Uczestnicy mogą składać swój
projekt w dowolnym z 24 oficjalnych języków UE. Jednym z nich jest język polski.