It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Polityka prywatności

Udostępniając nam swoje dane, nazwisko i adres email, w celu dołączenia do społeczności projektu Odysseus II wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich na zasadach opisanych w poniższej polityce prywatności oraz w zgodzie z obowiązującymi w Belgii przepisami prawa.

Twoje dane będą przetwarzane w celu zbierania informacji związanych wyłącznie z konkursem Odysseus II oraz w razie potrzeby umożliwią nam kontakt z Tobą w celu przekazania wiadomości dotyczących konkursu Odysseus II. Będziemy również wykorzystywać i analizować twoje dane, aby zarządzać projektem, wspierać uczestników oraz by ulepszać i tworzyć usługi i informacje zapewniane przez portal projektu Odysseus II. Wszelkie informacje podawane przez osoby odwiedzające portal są podawane dobrowolnie. Złożenie swoich danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w określonych celach przez konsorcjum Odysseus II oraz świadczy o tym, że jesteś świadom przepisów polityki prywatności projektu Odysseus II.

Twoje dane osobowe są przetwarzane pod nadzorem administratora Platformy Odysseus II (Signosis Sprl. Avenue Louise 367, 1050, Bruksela, Belgia). Twój adres e-mail będzie dostępny dla społeczności projektu Odysseus II oraz administratora strony w zakresie wymaganym przez cele określone w tym oświadczeniu.

Administrator strony zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem. Możesz poprosić o usunięcie swoich danych z bazy danych poprzez pisemne, podpisane i opatrzone datą oświadczenie wysłane administratorowi projektu na podany wyżej adres. Twój adres e-mail zostanie automatycznie usunięty z bazy danych, jeżeli wyrejestrujesz się z serwisu korzystając z dostarczonego interfejsu.

Portal projektu Odysseus II nie korzysta z trwałych plików cookie ani żadnych trwałych technologii, które mogą zidentyfikować konkretnego użytkownika w trakcie kilku wizyt. Jakkolwiek, korzystamy z „session cookies” które identyfikują osobę odwiedzającą w trakcie trwania sesji przeglądania. „Session cookies” są usuwane z serwera po zakończeniu sesji.

W celu lepszego służenia odwiedzającym naszą zbieramy niektóre nieosobiste informacje. Są to na przykład: adres IP(internet Protocol) z którego odwiedzasz naszą stronę; adres IP strony z linkiem który Cię skierował na portal projektu Odysseus II, typ przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, z którego korzystasz oraz strony portalu Odysseus II, które odwiedzasz. Te informacje nie są przypisywane do konkretnych osób.

Nie opublikujemy Twojego nazwiska ani w żaden sposób nie ujawnimy faktu, że złożyłeś materiały lub inne informacje chyba że:

  • Uzyskamy twoją zgodę na użycie twojego nazwiska; lub
  • Wcześniej podkreślimy, że materiały lub informacje złożone przez Ciebie w szczególnym miejscu na stronie będą opublikowane lub w inny sposób użyte i podpisane Twoim nazwiskiem; lub
  • Będziemy zobowiązani do tego przez prawo.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tej polityki prywatności lub praktyk stosowanych na portalu Odysseus, lub masz wrażenie, że strona nie wypełnia postanowień z polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez: info@odysseus-contest.eu

Moc prawną ma wyłącznie dokument w języku angielskim, a tekst polski jest tylko pewną pomocą w jego zrozumieniu. Tekst angielski możesz znaleźć tutaj