Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Projekt Odysseus II

Projekt „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II” ma na celu inspirowanie i angażowanie młodych ludzi z całej Europy w badania kosmiczne poprzez serię aktywności edukacyjnych łączących teoretyczne badania naukowe z eksperymentowaniem. Dzięki zorganizowaniu kilkuetapowego konkursu nastawionego na pobudzenie wyobraźni i twórczego myślenia poprzez czy to zabawę czy podjęcie próby wykonania samodzielnej pracy badawczej projekt sprzyja rozwojowi wykwalifikowanej kadry naukowej, inżynierskiej i technicznej w dziedzinach związanych z priorytetami europejskiej polityki kosmicznej.

Konkurs Odysseus II pozwoli młodym Europejczykom zapoznać się z badaniami kosmicznymi i technologią związaną z eksploracją przestrzeni kosmicznej. W trakcie dwóch cykli konkursu (rok szkolny 2015/2016 oraz rok szkolny 2016-2017), projekt Odysseus II pragnie zaangażować dziesiątki tysięcy uczniów i studentów z całej Europy i Świata.

Projekt, który rozpoczął się 1 stycznia 2015 roku i trwać będzie przez 3 lata, finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Horizon 2020 Research and Innovation numer grantu 640218. Konsorcjum projektu składające się z 14 partnerów i 4 instytucji wspomagających z 11 europejskich krajów współpracuje by zapewnić szansą młodym na udział w odkrywaniu i badaniu Wszechświata.