It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Rada Doradcza

image001

Jean-Pierre Swings jest Profesorem Honorowym Uniwersytetu w Liège (Belgia), na którym uzyskał stopień magistra w dziedzinie inżynierii kosmicznej oraz stopień doktora nauk ścisłych w dziedzinie astrofizyki. Między innymi zajmuje się fizyką  Słońca oraz obiektami charakteryzującymi się silnymi liniami emisyjnymi i/lub wykazującymi nadwyżkę promieniowania w zakresie podczerwonym widma elektromagnetycznego.   Piastował stanowiska: Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej, członka kilku komitetów Europejskiej Agencji Kosmicznej, członka Rady Europejskiego Obserwatorium Południowego oraz członka Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego, którego jest jednym z czterech założycieli. Jean-Pierre Swings jest obecnie przewodniczącym Europejskiego Komitetu Badań Kosmicznych przy Europejskiej Fundacji Naukowej oraz członkiem Grupy Doradczej ds. Kosmosu Komisji Europejskiej 7-go Programu Ramowego.  Był członkiem Międzynarodowego Jury projektu Odysseus w latach 2012 – 2013.

 

image003

Athena Coustenis jest kierownikiem badań francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). Jest specjalistką z dziedziny planetologii. Interesuje się głównie badaniami atmosfery i powierzchni planetarnych, w szczególności atmosfery satelity Saturna – Tytana. AthenaCoustenis bada także planety pozasłoneczne. W ostatnich latach wspiera starania o wydatkowanie funduszy na kolejne misje kosmiczne. Była członkiem Międzynarodowego Jury projektu Odysseus w latach 2012 – 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .

image005

Frank De Winne jest astronautą ESA. Będąc doświadczonym pilotem testowym Belgijskich Sił Powietrznych dołączył do Korpusu Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. W 2002 r. uczestniczył w misji Odissea, której celem była wymiana statków ratowniczych Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ang. ISS). Przez 11 dni trwania misji przeprowadził 23 eksperymenty. Podczas swojej drugiej misji, długiego lotu na ISS o nazwie OasISS trwającego od maja do grudnia 2009, został mianowany pierwszym europejskim dowódcą ISS. W trakcie tej misji wprowadzono program kompleksowego wykorzystania oraz upowszechnienia nauk ścisłych. Dnia 1 sierpnia 2012 r. De Winne stanął na czele Europejskiego Centrum Astronautów. Był członkiem Międzynarodowego Jury projektu Odysseus w latach 2012 – 2013.

 

image007

Manolis K. Georgoulis jest pracownikiem naukowym Centrum Badawczego Wydziału Astronomii i Matematyki Stosowanej Akademii Ateńskiej. Jest delegatem Grecji do Komitetu Programu Naukowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA/SPC) (od 2011 r.), wiceprezydentem Europejskiego Oddziału Fizyki Słońca (ESPD) w Europejskim Towarzystwie Fizycznym (EPS) (2011-2014), mianowanym członkiem Greckiego Narodowego Komitetu Astronomicznego (GNCA) (od 2012 r. ) i beneficjentem programu Marie Curie Komisji Europejskiej  (2010-2014). Otrzymał stopień licencjata z dziedziny fizyki na Uniwersytecie Arystotelesa w  Salonikach (1993), doktorat z fizyki plazmy słonecznej na tej samej uczelni (2000). Był członkiem grup naukowych w trzech misjach kosmicznych NASA oraz dwóch misjach kosmicznych ESA. Był członkiem Międzynarodowego Jury projektu Odysseus w latach 2012 -2013.

image009

Yaël Nazé jest pracownikiem naukowym Funduszu Badań Naukowych (FNRS) Uniwersytetu w Liège(Belgia). Bada gwiazdy masywne poprzez obserwacje w wielu zakresach długości fali  (w marcu 2014 była  pierwszym autorem 39 recenzowanych publikacji  i współautorem 49 publikacji, h-index=25). Pracowała  w gronie ekspertów  gwiazdowych przy  kilku obserwatoriach (ESA, ESO, NASA)  oraz  była recenzentem wielu artykułów naukowych o tematyce astrofizycznej. Prowadzi badania multidyscyplinarne, a także bierze udział w rozpowszechnianiu nauk ścisłych (m.in.  jest autorem dziewięciu  książek).

 

    image011Rosa M. Ros Ferré jest wiceprezydentem  Komisji 46 Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) . Jest również wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Astronomicznej oraz dyrektorem programów Ciencia en Acción i AdoptaunaEstrella. Wykłada matematykę dla inżynierów na wydziale Aeronautyki, Telematyki i Telekomunkacji Politechniki Castelldefels. Jest przewodniczącą działu publikacji zarządu Asociación para la Enseñanza de la Astronomía (ApEA), członkinią komitetu edukacji UniverseAwareness (UNAWE), konsultantką komitetu wykonawczego organizacji badawczej EIROforum oraz członkinią panelu doradczego PhysicsEducation. Reprezentuje Hiszpanię w Komisji 46 MUA od 1994, podczas festiwali Physics on Stage i Science on Stage od 1999 oraz warsztatów UNAWE – Explora el Universo od 2006.