It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Dyskwalifikacja i sprawy sporne

  • Projekty i materiały im towarzyszące złożone po północy (CET) ostatniego dnia składania projektów, prace niespełniające wymagań regulaminu, legalności czy też wytycznych umieszczonych przez organizatorów na stronie projektu Odysseus II zostaną zdyskwalifikowane.
  • Decyzje związane z oceną prac są ostateczne. Żadne odwołania i negocjacje członków drużyny, ich nauczycieli/liderów, czy też mentorów nie będą brane pod uwagę.
  • Zespoły czy osoby indywidualne, które naruszą regulamin projektu Odysseus II zostaną zdyskwalifikowane w konkursie.
  • Nieodpowiednie zachowanie w czasie podróży i uczestnictwa w finałach regionalnych lub finałach europejskich mogą prowadzić do dyskwalifikacji i wcześniejszego odesłania uczestników do domu. Ostateczna decyzja zostanie w tej sprawie podjęta przez organizatorów.