It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Kryteria oceny

W kategorii wiekowej Skywalkers wszystkie prace będą oceniane online poprzez głosowanie uczestników konkursu. W kategoriach Pioneers i Explorers projekty będą oceniane w trzech etapach: krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Po więcej informacji na temat procesu oceniania zajrzyj do regulaminu znajdującego się na stronie odpowiedniej kategorii: Skywalkers, Pioneers lub Explorers.