It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Języki oraz regiony

  • Zgłoszenia na konkurs Odysseus II należy przesyłać w jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej, w przypadku państw członkowskich.
  • W drugim etapie konkursu państwa członkowskie zostaną podzielone na dziesięć regionów. W skład regionów wejdą też niektóre sąsiadujące kraje. Po wpłynięciu zgłoszeń organizatorzy przypiszą państwa spoza Unii Europejskiej do jednego z dziesięciu regionów.
  • Na etapie półfinałów regionalnych organizator konkursu Odysseus II zapewni wszystkim zespołom z państw członkowskich dostęp do tłumaczy. Zachęca się, choć nie jest to obowiązkowe, aby każdy zespół miał w swoich szeregach nauczyciela lub lidera posługującego się językiem angielskim.
  • W przypadku, gdy zespół przejdzie do finałowego etapu konkursu, zobowiązany jest dostarczyć swoją pracę w całości przetłumaczoną na język angielski ( dotyczy to prac przesłanych w językach innych niż angielski).
  • Organizator konkursu Odysseus II nie zobowiązuje się zapewnić tłumaczy ustnych i pisemnych zespołom z państw spoza Unii Europejskiej. Zespoły, o których mowa zobowiązują się przedstawić swoją pracę, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, w języku angielskim, lub innym języku krajów członkowskich uczestniczących w półfinałach.