It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Nagrody

  • Finaliści międzynarodowi w kategoriach Pioneers i Explorers otrzymają nagrody, które są nienegocjonowalne i nieprzekazywalne.  Nie ma również możliwości zastąpienia nagrody rzeczowej nagrodą pieniężną.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zażądania zwrotu nagrody, w przeciągu pół roku od ich wręczenia, jeżeli okaże się, że został w jakikolwiek sposób naruszony regulamin projektu Odysseus II.