Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Nauczyciele/liderzy oraz mentorzy

  • Oczekuje się, że nauczyciele/liderzy zespołów a także studenci biorący udział w projekcie zapoznali się z regulaminem.
  • Każdy uczestnik projektu w kategorii Pioneers musi mieć nauczyciela/lidera. Wszyscy uczestnicy w kategorii Skywalkers powinni mieć opiekuna do pomocy: nauczyciela/lidera lub członka rodziny,
  • Mentorzy zapewniają wsparcie techniczne i naukowe uczestnikom w kategorii Pioneers i Explorers. Nie ma ograniczenia na liczbę projektów, w których mogą udzielać rad.
  • Więcej informacji w sekcji Pioneers(dla nauczyciel/lider) a także sekcji Mentorzy i Kryteria Oceny