It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Oryginalność

  • Wszystkie przesyłane prace muszą być oryginalnymi dziełami uczestników, przygotowanymi specjalnie na potrzeby niniejszego konkursu. Do konkursu Odysseus II nie dopuszcza się prac, które były wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.
  • We wszystkich kategoriach wiekowych uczestnicy mogą przesyłać wyłącznie prace (modele, prace plastyczne, wyroby, sprawozdania z doświadczeń czy analizy danych) wykonywane samodzielnie.
  • Uczestnicy zobowiązują się nie umieszczać w swoich pracach żadnych materiałów, których wykorzystanie stanowi naruszenie własności intelektualnej osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw do znaków handlowych oraz prawa do prywatności i jawności.
  • Z materiałów autorstwa osób trzecich można korzystać w bardzo ograniczonym stopniu. Należy przy tym wskazać autora.
  • Nadsyłanie plagiatów jest surowo zabronione i prowadzi do natychmiastowej dyskwalifikacji. Cytowanie i odwoływanie się do myśli lub prac innych osób jest dozwolone, ale należy przy tym wskazać autora.