Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Przesyłanie prac drogą elektroniczną

 • Uczestnicy indywidualni i zespoły muszą przesłać autorskie dzieło lub autorski projekt, związany z nauką związaną z przestrzenią kosmiczną, których podstawą są tematy i zadania określone dla poszczególnych kategorii wiekowych.
 • Uczestnicy indywidualni i zespoły mogą przesyłać prace drogą elektroniczną w terminach od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.
 • Prace, które wpłyną ostatniego wyznaczonego dnia po północy (23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego) nie będą brane pod uwagę, o ile nie wystąpi poważna awaria platformy zgłoszeniowej. Jeżeli ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń (czyli 31 marca 2017 r.) platforma ulegnie awarii na więcej niż dwie godziny, organizatorzy zadbają o udostępnienie jej następnego dnia (czyli 1 kwietnia 2017 r.) w godzinach od 8:00 do 18:00 czasu środkowoeuropejskiego.
 • Jeżeli przesłane prace zostaną utracone lub usunięte z powodu błędu systemu obsługującego konkurs Odysseus II, zespół będzie mógł przesłać pracę ponownie, nawet po upływie terminu, o ile będzie to uzasadnione. Nie jest to dopuszczalne w przypadku, gdy uczestnicy sami usunęli lub uszkodzili przesłane prace.
 • Prace na konkurs Odysseus II należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony konkursu. Przed przesłaniem prac uczestnicy lub zespoły muszą się zarejestrować i otrzymać akceptację organizatorów (zobacz Rejestracja powyżej).
 • Każda praca musi być związana wyłącznie z jednym tematem i dotyczyć jednej z kategorii spośród tych przedstawionych przez organizatorów. Jednakże uczestnicy mogą wybrać dowolną dziedzinę, którą chcą powiązać z danym tematem. Do zilustrowania wybranego tematu można wykorzystać najróżniejsze dziedziny, na przykład takie jak: fizykę (w tym astronomię czy astrobiologię), chemię, biologię (np. ochronę środowiska), nauki o Ziemi (np. geologię), technikę (np. inżynierię, robotykę, architekturę), sztukę (np. rysunek, grafikę, wzornictwo), czy psychologię.
 • Pliki elektroniczne, które można dołączyć do projektów mogą być w formie wypracowań, prezentacji w PowerPoincie, plakatów, filmów, linków do stron przygotowanych w ramach projektu oraz plików audio.
 • Dozwolone formaty plików to:
  • dla dokumentów: *.doc, *.docx, *.pdf, *.txt,  *.ps,  *.ppt, *.pptx, *.pps,  *.ppsx
  • dla zdjęć: *.png, *.jpg, *.bmp, *.gif
  • dla filmów: wszystkie filmy muszą być umieszczone na portalu youtube lub vimeo oraz należy podać adres do nich.
  • dla plików audio: *.mp3, *.wav, *.aiff, *.au, *.m4a
  • dla formatów kompresji: *.tar *.gz *.zip *.7z *.zipx
 • Termin dzieło odnosi się prac wykonanych dowolną techniką manualną (rysunek, obraz, mozaika, itp.) lub za pomocą urządzeń elektronicznych (fotografie, rysunki wykonane w programach graficznych itp.). Dzieła wykonane manualnie należy zeskanować i zapisać w jednym z wyżej wymienionych formatów.
 • W okresie rejestracji na oficjalnej stronie konkursu zostanie udostępniony szablon, za pomocą, którego uczestnicy będą mogli kompilować zgłoszenia. Skorzystanie z niego jest opcjonalne.
 • Nieskompresowane pliki zgłaszanej pracy mogą mieć rozmiar do 20 MB. (nie dotyczy filmów) Uczestnicy mogą łączyć wiele plików w jeden pakiet w celu przesłania zgłoszenia. Ponadto uczestnicy mogą kompresować pliki do formatu *.gz lub *.zip, przy czym nieskompresowane pliki wciąż nie mogą przekroczyć rozmiaru 20 MB.
 • Koszt materiałów do wykonania projektu nie może przekroczyć 300 €.
 • Przesyłane prace powinny zawierać stronę z podziękowaniami dla wszystkich osób, które miały wkład w projekt, w tym dla podmiotów, które udzieliły wsparcia finansowego. Na stronie z podziękowaniami można umieścić logo sponsora, ale jakiekolwiek inne formy reklamy i lokowania produktu w przesyłanych materiałach są niedopuszczalne.
 • Uczestnicy są odpowiedzialni za konwersję przesyłanych plików do formatów akceptowanych przez organizatorów konkursu.
 • Uczestnicy są odpowiedzialni za treść zgłaszanej pracy. Jeżeli zdecydują się ujawnić w pracy informacje osobiste, robią to na własne ryzyko.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści przesyłanych prac.
 • Uczestnicy zobowiązują się nie przesyłać materiałów, które są szkalujące, obraźliwe, uwłaczające, dokuczliwe, wulgarne, obsceniczne, nienawistne, nielegalne (lub promujące nielegalne działania); które mają charakter gróźb karalnych lub noszą znamiona fanatyzmu i rasizmu, lub mają charakter seksualny.