Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Prawa i ochrona nieletnich

  • Za podanie pełnej i poprawnej informacji o członkach zespołu w formularzu rejestracyjnym na stronie projektu Odysseus II jest odpowiedzialny nauczyciel/lider danego zespołu.
  • Wszyscy uczestnicy, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia muszą przedstawić podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo w konkursie. Dodatkowo wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podróż i uczestnictwo w finałach regionalnych i europejskich dla każdego z uczestników poniżej osiemnastego roku życia przed rozpoczęciem podróży na finały.
  • Za dostarczenie wymaganych zgód organizatorom odpowiedzialni się nauczyciele/ liderzy.
  • Wszyscy członkowie zwycięskich zespołów będą umieszczeni na grupowej fotografii i muszą wyrazić zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronie projektu Odysseus II, innych powiązanych stronach, oraz związanych z konkursem materiałach drukowanych.