Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Uczestnicy konkursu

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci studiów pierwszego stopnia w wieku od siedmiu do dwudziestu dwóch lat. Uczestnikami mogą być osoby, które 31 marca 2017 r., czyli ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń w kategorii Skywalkers, mieszczą się w przedstawionych poniżej kategoriach wiekowych:
  • Kategoria Skywalkers: 7 – 13 lat (uczniowie szkół podstawowych urodzeni w okresie od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2010 r.)
  • Kategoria Pioneers: 14 – 19 lat (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych urodzeni w okresie od 1 kwietnia 1997 r. do 31 marca 2003 r.)
  • Kategoria Explorers: 17 – 22 lata (studenci którzy nie uzyskali żadnego tytułu zawodowego oraz są  urodzeni w okresie od 1 kwietnia 1994 r. do 31 marca 2000 r.)
 • Udział w konkursie jest nieodpłatny, a koszty związane z podróżą (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie) zarówno na etapie regionalnym, jak i europejskim, w rozsądnych granicach, pokryje organizator konkursu Odysseus II. Uczestnicy spoza UE muszą samodzielnie pokryć koszty podróży na i z finałów regionalnych.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i studenci zamieszkujący państwa, które w czasie trwania roku akademickiego 2016 – 2017 są członkami Unii Europejskiej, czyli: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Włochy.
 • W konkursie mogą również wziąć udział uczniowie i studenci zamieszkujący państwa spoza Unii Europejskiej (np. Albanię, Armenię, Białoruś, Czarnogórę, Gruzję, Islandię, Izrael, Liechtenstein, Macedonię, Mołdawię, Norwegię, Rosję, San Marino, Serbię, Szwajcarię, Turcję i Ukrainę) pod warunkiem, że całość materiałów dostarczą w jednym z dwudziestu czterech (24) oficjalnych języków UE. Powyższa lista nie jest ostateczna, dlatego zgłaszać mogą się uczestnicy z niewymienionych na liście państw, pod warunkiem, że spełniają inne kryteria uczestnictwa.
 • W konkursie Odysseus II nie mogą brać udziału członkowie rodzin organizatorów.