It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Zespoły

  • W kategorii Skywalkers uczestnicy przesyłają dzieła wykonane samodzielnie.
  • W kategorii Pioneers uczestnicy pracują w zespołach dwu lub trzyosobowych pod nadzorem jednego nauczyciela lub lidera. W skład zespołów mogą wchodzić uczniowie z różnych szkół z tego samego państwa lub z różnych klas tej samej szkoły z zachowaniem kryteriów wiekowych. Każdy z zespołów może również współpracować z mentorem doradzającym pod kątem naukowym lub technologicznym (więcej o mentorach poniżej).
  • W kategorii Explorers uczestnicy pracują samodzielnie lub w parach bez nadzoru nauczyciela lub lidera, ale mogą zasięgać porad mentora.
  • Więcej informacji dotyczących zasad pracy w zespołach w odnośnikach Pioneers oraz Explorers