Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Skywalkers

W kategorii wiekowej Skywalkers (7 – 13) projekt Odysseus II daje uczniom okazję do twórczego zainteresowania się eksploracją kosmosu. Gotowi podjąć wyzwanie?

Podejmiesz wyzwanie?...
Dołącz do Skywalkers!
Regulamin
 • W kategorii Skywalkers mogą wziąć udział uczniowie w wieku od siedmiu do trzynastu lat. Dokładniej, kategoria ta jest otwarta dla wszystkich uczniów urodzonych pomiędzy 1 kwietnia 2003 a 31 marca 2010.
 • Skywalkers przysyłają prace konkursowe wykonane indywidualnie. Termin „dzieło” oznacza albo pracę wykonaną manualnie (rysunek, malunek, mozaikę, kolaż, itp.) albo pracę wykonaną elektronicznie (fotografię, rysunek utworzony za pomocą dowolnego oprogramowania pozwalającego na tworzenie grafiki). Prace, które nie powstały bezpośrednio w postaci elektronicznej muszą zostać zeskanowane i przygotowane do wysłania w jednym ze zdefiniowanych przez organizatorów formatów: *.png, *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif (inaczej przygotowane prace nie wezmą udziału w konkursie).
 • Uczestnicy konkursu w kategorii Skywalkers nie mogą pracować w zespołach uczniowskich, ale w procesie rejestracji i składania prac konkursowych pomaga im nauczyciel, członek rodziny lub lider.
 • Każdy uczestnik w kategorii Skywalkers może złożyć tylko jedną pracę.
 • Wszyscy uczestnicy projektu muszą dostarczyć stworzone przez siebie dzieło w oparciu o kategorie tematyczne określone dla ich kategorii wiekowej (patrz Instrukcja).
 • Uczestnicy w kategorii Skywalkers muszą złożyć elektroniczną wersję swego dzieła w okresie od 1 września 2016 do 31 marca 2017.
 • Każda praca musi być stworzona samodzielnie przez uczestnika konkursu, specjalnie na potrzeby tego konkursu.
 • W kategorii Skywalkers wybrane zgłoszenia będą oceniane przez grono jury  w dwóch kategoriach wiekowych: od siedmiu do dziesięciu lat (Junior Skywalkers) i od jedenastu do trzynastu lat (Senior Skywalkers). Przypisanie uczestnika do grupy będzie zależało od jego wieku w ostatnim z możliwych terminów przystąpienia do konkursu (31 marca 2017). Kategoria Senior Skywalkers dotyczy uczniów urodzonych pomiędzy 1 kwietnia 2003 a 31 marca 2006  Kategoria Junior Skywalkers dotyczy uczniów urodzonych pomiędzy 1 kwietnia 2006 a 31 marca 2010.
 • Dzieła biorące udział w konkursie w kategorii Skywalkers, a zgłoszone w krajach spoza Unii Europejskiej, zostaną przypisane do osobnego bloku.
 • Jeżeli w którymś kraju będzie więcej niż 5 zgłoszonych prac to wśród nich jury wybierze zwycięzcę krajowego.
 • Uczestnicy w kategorii Skywalkers, w przeciwieństwie do kategorii Pioneers i Explorers, nie wezmą udziału w regionalnych półfinałach, ani w europejskim finale w Brukseli lub Tuluzie, ale podczas finału europejskiego zostaną ogłoszeni zwycięzcy tej kategorii wiekowej.
 • By zostać dopuszczonym do konkursu, każdy uczestnik kategorii Skywalkers musi przedłożyć podpisany formularz zgody rodzicielskiej.
 • Każdy uczestnik w kategorii Skywalkers powinien móc skorzystać z pomocy osoby pełnoletniej (nauczyciela, członka rodziny lub lidera).
 • Każdy nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny może zgłosić do 50 dzieł autorstwa 50 odrębnych uczestników w kategorii Skywalkers, przy wypełnieniu wymogu zgody rodzicielskiej na uczestnictwo w konkursie dla każdego z nich.
Kalendarz
 • Rozpoczęcie rejestracji
  1 września 2016
 • Zakończenie przyjmowania prac
  31 marca 2017
 • Ocenianie prac
  1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017
 • Ogłoszenie zwycięzców międzynarodowych
  lipiec 2017
Instrukcja

Uczniowie urodzeni pomiędzy 1 kwietnia 2003 a 31 Marca 2010 przygotowują dzieło* w dowolnej technice, które będzie nawiązywało do jednej z kategorii tematycznych**:

01

Układ Słoneczny i badania kosmiczne

Na przykład:

 • Ziemia z powierzchni Księżyca lub Wenus
 • Kopalnia na planetoidzie

02

Europa w przestrzeni kosmicznej

Na przykład:

 • Spacer po powierzchni komety
 • Stacja kosmiczna krążąca wokół Tytana

03

Ludzie na Marsie

Na przykład:

 • Zderzenie Fobosa z Marsem
 • Lot na Marsa za 100 lat

04

Astrobiologia – poszukiwanie życia we Wszechświecie

Na przykład:

 • Rysunek cywilizacji, która osiągnęła bardzo wysoki stopień rozwoju technologicznego
 • Owady w atmosferze planety ziemiopodobnej

* Termin „dzieło” oznacza albo pracę wykonaną manualnie (rysunek, malunek, mozaikę, kolaż, itp.) albo pracę wykonaną elektronicznie (fotografię, rysunek utworzony za pomocą dowolnego oprogramowania pozwalającego na tworzenie grafiki). Prace, które nie powstały bezpośrednio w postaci elektronicznej muszą zostać zeskanowane i przygotowane do wysłania w jednym ze zdefiniowanych przez organizatorów formatów (inaczej przygotowane prace nie wezmą udziału w konkursie).

** Ta lista nie wyczerpuje wszystkich zagadnień i każde inne rozwinięcie pomysłów i fantazji ucznia wramach wybranej kategorii tematycznej może być zgłoszone do konkursu.

Zgłoszenie pracy konkursowej następuje online, osobą zgłaszającą ucznia może być nauczyciel, członek rodziny czy lider.

Nagrody Weź udział w konkursie i wygraj niesamowite nagrody!

Nagroda Główna

Tablet iPad wraz z cyfrowymi książkami i aplikacjami o tematyce kosmicznej.

Dyplom: “European Youth Space Ambassador” .

Zwycięzcy etapu krajowego

Mały teleskop dobsona

Medal

Nagrody nie mogą zostań zamienione na pieniądze.

Kryteria Oceny

 

W kategorii Skywalker prace będą oceniane przez jury składające się z nauczycieli, artystów i osób związanych z sektorem kosmicznym. Przy wyborze najlepszej pracy będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Jakość artystyczna (wkład do oceny końcowej 30%)
  Czyli jaką wartość artystyczną przedstawia oceniana praca.
 • Orginalność (wkład do oceny końcowej 20%)
  Czyli jak bardzo nowatorskie jest podejście autora do wybranego zagadnienia.
 • Pomysłowość (wkład do oceny końcowej 20%)
  Czyli jak bardzo kreatywnie autor podszedł do wybranego zagadnienia, jego realizacji oraz sposobu prezentacji.
 • Ogólne wrażenie(wkład do oceny końcowej 30%)
  Czyli jak dobre ogólne wrażenie zrobiła praca na osobie oceniającej oraz czy praca niesie pozytywne przesłanie dotyczące ludzkiej aktywności w przestrzeni kosmicznej.
Często zadawane pytania

Czym jest Odysseus II?

Odysseus II jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską, w ramach którego organizowany jest ogólnoeuropejski konkurs dla uczniów i studentów w przedziale wiekowym od siedmiu do dwudziestu dwóch lat, dotyczący badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Chcę zarejestrować ucznia w konkursie – Jak wysłać zgłoszenie do projektu Odysseus II?

Możesz zarejestrować uczniów poprzez podanie adresu email i wybranie hasła w odpowiedniej sekcji portalu projektu Odysseus II. Po wprowadzeniu adresu email i hasła należy wybrać kategorię Skywalkers i zaakceptować regulamin projektu Odysseus II. Musisz również zweryfikować swoje konto poprzez kliknięcie linku wysłanego z portalu Odysseus II na podany adres. Następnie możesz się zalogować i uzupełnić informacje o sobie oraz o uczniach, którymi się opiekujesz.

Czy muszę spełnić jakieś dodatkowe wymagania, by zarejestrować ucznia w projekcie Odysseus II?

Tak, rodzic lub opiekun prawny musi podpisać i dostarczyć formularz, w którym zgadza się na uczestnictwo dziecka w projekcie Odysseus II i akceptuje zasady konkursu. Aby być dopuszczonym do konkursu, uczeń musi zostać zarejestrowany przed dniem 31 marca 2017.

W jakim wieku musi być uczeń, by zostać dopuszczonym do konkursu Odysseus II?

Uczestnicy w kategorii Skywalkers muszą być urodzeni pomiędzy 1 kwietnia 2003 a 31 marca 2010.

Jak zgłosić pracę na konkurs?

Musisz się zarejestrować a następnie zalogować na portalu Odysseus II. Aby złożyć dzieło kliknij na link złóż dzieło.

Czy mogę zgłosić do konkursu więcej niż jedno dzieło?

Tak, ale tylko jedno na uczestnika. Każdy nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny może zgłosić do 50 prac autorstwa 50 różnych uczestników konkursu w kategorii Skywalkers, pod warunkiem wyrażenia zgody rodzicielskiej na uczestnictwo w konkursie dla każdego z nich.

Co zrobić, jeśli zapomnę mojego hasła dostępu do platformy Odysseus II?

Na stronie logowania znajduje się link „zmiana hasła”.Należy kliknąć na ten link, by na adres email, podany wcześniej w platformie Odysseus II, zostało wysłane nowe hasło.

Kiedy należy zgłosić pracę na konkurs?

Zgłoszenie dzieł na konkurs musi nastąpić do godziny 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego 31 marca 2017 r. Organizatorzy projektu Odysseus II zalecają by złożyć pracę jak tylko będzie gotowa, a nie czekać do ostatniego dnia składania prac.

Czy organizatorzy mogą mi pomóc złożyć dzieło na platformę Odysseus II?

Tak; najpierw należy przejrzeć instrukcje zawarte pod linkiem „złóż dzieło”.  W razie pytań prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego. Organizatorzy pomogą w prawidłowym wysłaniu pracy.

Czy mogę obejrzeć inne prace biorące udział w konkursie?

Tak, wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie konkursu Odysseus II po 31 marca 2017. Możesz również poszukać prac złożonych w poprzednim cyklu konkursu.

Jak będzie wyglądał wybór najlepszej pracy?

Najlepsza praca zostanie wybrana przez jury i wyniki zostaną ogłoszone w trakcie finałów w lipcu 2017 r.

Jak organizatorzy powiadomią mnie czy moje dzieło wygrało?

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie projektu Odysseus II.

Jakie nagrody można otrzymać?

Zwycięzca konkursu na najlepsze dzieło, który zostanie wybrany w międzynarodowym finale, otrzyma nagrodę związaną tematycznie z badaniami przestrzeni kosmicznej, a także dyplom „European Youth Space Ambassador”, który zostanie przesłany bezpośrednio do jego domu lub szkoły. By dowiedzieć się więcej o nagrodach, proszę przejrzeć sekcję Nagrody na stronie Skywalkers.