Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Kryteria Oceny

 

W kategorii Skywalker prace będą oceniane przez jury składające się z nauczycieli, artystów i osób związanych z sektorem kosmicznym. Przy wyborze najlepszej pracy będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Jakość artystyczna (wkład do oceny końcowej 30%)
  Czyli jaką wartość artystyczną przedstawia oceniana praca.
 • Orginalność (wkład do oceny końcowej 20%)
  Czyli jak bardzo nowatorskie jest podejście autora do wybranego zagadnienia.
 • Pomysłowość (wkład do oceny końcowej 20%)
  Czyli jak bardzo kreatywnie autor podszedł do wybranego zagadnienia, jego realizacji oraz sposobu prezentacji.
 • Ogólne wrażenie(wkład do oceny końcowej 30%)
  Czyli jak dobre ogólne wrażenie zrobiła praca na osobie oceniającej oraz czy praca niesie pozytywne przesłanie dotyczące ludzkiej aktywności w przestrzeni kosmicznej.