It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

LOGIN/REGISTER

NOT REGISTERED?

REGISTER HERE

LANGUAGE

Explorers

Poszukiwanie obcych cywilizacji. Przyczyny, dla których instytucje powinny lub nie powinny być zainteresowane prowadzeniem takich badań

Z biegiem lat eksploracja kosmosu coraz bardziej się rozwija. Ludzkość jest w stanie dotrzeć badać nie tylko planety i ciała niebieskie położone najbliżej Ziemi, ale również obiekty, znajdujące się w znacznie większych odległościach. Badanie przestrzeni kosmicznej ma na celu znalezienie alternatywnych źródeł energii, planet i obiektów z zbliżonym ekosystemem do ziemskiego, a także coraz popularniejszy staje się projekt SETI zajmujący się poszukiwaniami inteligencji pozaziemskiej. Jednak w związku z tym pojawia się wiele pytań, czy powinny mieć one miejsce.

Διαβάστε περισσότερα »

Egeus : à la découverte des mers de Titan

Egeus est un concept de mini sous-marin relié à un flotteur émetteur. Grâce à lui, nous pourrons découvrir ce qui se cache en lieu et place des mers de méthane présente sur Titan. Nous savons d'ores et déjà qu'il existe des traces de composés organiques dans l'atmosphère. Trouverons nous les mêmes composés dans les mers et les océans de la Lune de Jupiter ?

Διαβάστε περισσότερα »

From Valley To Sky

After the ESA’s Schiaparelli Lander’s crash, we have developed the idea of preventing fatal mission failures especially in space exploration missions. As we know from our past experiences, sending a vehicle to another planet is a tough challenge and landing a vehicle is even tougher. The concept developed is based on sending multiple, yet smaller and low-cost vehicles with different attributes rather than a sending one all-in-one vehicle like rovers. By following this path, even if some vehicles fail, the other vehicles will maintain the mission. The concepts cover both aerial and ground vehicles, while some of the vehicles will be docking at specific points, some will move. The names of the vehicles in this concept are: Researcher Tumbleweed, Access Point Tumbleweed, Fixed Lander, Driller Lander, Mobile Lander and Glider. Each of these vehicles will be rather small or inflatable, so that they can fit in the orbiter, which is planned to carry those vehicles. Every single vehicle will have its own specific mission and will be deployed to their pre-determined locations on Mars. Although the same type of vehicles will be similar in itself, they will be able to carry different scientific sensor, thus different missions.

A benefit of this concept is that, it is not a Mars-specific concept, which means the concept can be implemented to any rocky planet or moons, such as Titan and Europa or even Earth’s Moon. Another advantage of this concept is to encourage the society about space exploration by helping them to get involved with these low-cost vehicles. Lots of people will have a chance to get involved with these vehicles first hand. By realising this concept, we believe space exploration can grow further with the risks lowered and with the help of a believing society.

Διαβάστε περισσότερα »

Psychosocial issues: New challenge for future long-duration space missions

Psychosocial issues represent a new challenge for the future space missions. Aspects such as adjustment to the specific environment (isolation, confinement, harsh conditions, restricted resources etc.), crew dynamics, interpersonal communication, ability to cope with stress, and so on has significant influence on humans crucial for success of a mission. This paper aims to summarize the main findings from past research with an aim to deeply understand these aspects, to find recurring phenomena, and to present a suitable research methodology applicable to future research. The major psychosocial issues regarding long-duration space mission are listed, namely: crew dynamics and its methodology, subgrouping, relationship between a crew and mission control, autonomy, motivation, food and nutrition, mixed-gender crew, stages of adjustment and development of a team’s processes over time. Moreover, potential solutions are designed and recommendations presented. Additionally, new unique methodology of a psychosocial research, designed to study psychosocial aspects of astronaut crew is presented together with first results from current space projects.

Διαβάστε περισσότερα »

Space exploration: brief overview of current and future goals

In my work I will try to search for reasons and basics of exploration in general from evolutionary psychology perspective. Then I will move on to the case of space exploration, why it's necessary for us as a species, what are its limitations and how are they being tackled
Next I will give a brief overview of current goals of space missions.
Lastly I tried to quickly outline some concepts of attaining next giant jump in human space exploration – stationary, long–duration extraterrestrial outpost.
This work is in a form of pdf presentation, ideally it would be the base for a larger lecture.

Διαβάστε περισσότερα »

Sky is no limit

Tematem projektu jest konstrukcja systemu pozwalającego na lot balonu meteorologicznego na wysokość około 30 000 m n.p.m. z wykorzystaniem aparatury badawczej pod postacią kompozytu utwardzanego promieniami UV oraz wrażliwego na radiację kosmiczną, zmiany temperatury, ciśnienia oraz przeciążenia materiału biologicznego. Projekt pozwala na ocenę wpływu zmiennych parametrów atmosferycznych w warunkach quasi-kosmicznych na wytrzymałość kompozytu oraz właściwości biochemiczno-funkcjonalne badanego materiału biologicznego, tj. ludzkich komórek linii raka jajnika SCOV-3, fibroblastów, drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae oraz bakterii Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum i Bifidobacterium bifidum. Projekt składał się z 2 części. Pierwsza polegała na serii badań przed lotem sprawdzających wpływ zadanych warunków na aparaturę badawczą. Druga stanowiła próbę detekcji zmian indukowanych zmiennymi czynnikami atmosferycznymi, na które podczas lotu wystawiona została aparatura badawcza. Ponadto podczas lotu dokonano pomiaru temperatury, ciśnienia, natężenia promieniowania UV oraz przeciążeń związanych ze wznoszeniem i opadaniem balonu. Badania wykazały, że temperatura, ciśnienie, radiacja i przeciążenia niezaprzeczalnie są czynnikami zdolnymi modyfikować wnętrze komórek oraz wytrzymałość kompozytu utwardzanego promieniowaniem UV. Zmiany strukturalne będące efektem ich działania oraz konsekwencje wynikające z tego faktu wpływają na budowę i funkcjonowanie układów żywych. Badania ich działania na poziomie molekularnym, co jest podstawą projektu, mogą doprowadzić do rozwoju inżynierii genetycznej. Badanie próbek kompozytowych, które będą coraz bardziej rozpowszechnionym materiałem w przemyśle i technice, dostarczyło informacji na temat zachowania się tego typu tworzyw w warunkach quasi-kosmicznych. Zastosowanie żywicy utwardzanej promieniowaniem ultrafioletowym pozwoliło na zbadanie efektywności procesu polepszania właściwości mechanicznych materiałów w zmiennych warunkach stratosferycznych.

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάπτυξη Διαστημικής Έρευνας : Περιβαλλοντικές Συνέπειες

Τα πρώτα βήματα στην ανακάλυψη του διαστήματος φάνηκαν αρκετά υποσχόμενα για τον άνθρωπο. Η ανάγκη για διακρατικές συνεργασίες στη διαστημική έρευνα οδήγησε στην αξιοποίηση του διαστήματος προς όφελος όλων. Στον τομέα του περιβάλλοντος, το διάστημα φαίνεται να αξιοποιείται επαρκώς με τη χρήση δορυφόρων για την πρόβλεψη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενός εκ των σημαντικότερων ζητημάτων της σύγχρονης ζωής. Μολαταύτα, σήμερα αντιμετωπίζουμε εκτός των άλλων και μία νέα πρόκληση: το φαινόμενο της διαστημικής ρύπανσης. Θα είναι άραγε τα μέτρα αντιμετώπισης το ίδιο αποτελεσματικά;

Διαβάστε περισσότερα »

Nuklearne termiczne silniki rakietowe – podstawowy system napędowy przyszłych misji międzyplanetarnych

"Ziemia jest kolebką ludzkości, lecz nikt nie pozostaje w kolebce do końca życia" – Konstanty Ciołkowski, 1895 r.

Rozwój i wykorzystanie nuklearnych termicznych silników rakietowych pozwoli w niedalekiej przyszłości na sukcesywną ekspansję ludzkości w Układzie Słonecznym. Silniki NTR znacznie skrócą czas lotu na Marsa oraz umożliwią w przyszłości załogowe misje na Ceres, Europę, Ganimedesa a nawet Tytana. Układ Słoneczny stanie się więc dla XXI i XXII wieku odpowiednikiem XVI-wiecznego Nowego Świata – źródłem inspiracji i nowych wyzwań, których przezwyciężenie wymagać będzie opracowania wielu innowacyjnych technologi, a drogą do tych bogactw będą statki wykorzystujące nuklearne termiczne silniki rakietowe.

Διαβάστε περισσότερα »

Double D's: Drones with Dreams

It's about the possible use of drones on extra-terrestrial bodies. Therefore, some basics will be discussed first (aerodynamics, atmospheres and powering) after discussing some possible forms of equipment that could benefit the use of it.
After that, three phases will be explained in which the drones will be important. The first phase will be about supporting Mars-mission where reconnaissance and experiments will be the key uses.
The second phase will be about transportation during the human colonization of Mars. This will be in a further future.
The last phase will be about helping other extra-terrestrial missions. There, Titan will receive an extra focus due to positive aerodynamical background.
Ending this paper will be about possible problems that drones might encounter and some solutions to it.
Enjoy your lecture!

Διαβάστε περισσότερα »

INSOMNIA, unreveiling Saturn farthest Moon secrets

This work is a preliminary design for a concept of a space mission around one of Saturn's Moon, called Iapetus. We designed the spacecraft and lander with all their subsystems , the trajectory they have to follow from Earth, and all the mission phases to be followed in order to perform science experiments. This Moon presents some anomalies , unique from all other Solar System corps, and a study of them could help us understand the history of our system. A mission like this requires development of new technologies, and these, one day, could help us live better also on our home planet and prepare us for a always deeper exploration of space.
The .pdf is intended to be a full detailed description of all the mission . The presentation .pptx is a general overview of the most important aspects of the mission.

Διαβάστε περισσότερα »