It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

LOGIN/REGISTER

NOT REGISTERED?

REGISTER HERE

LANGUAGE

Galileo: daily benefits of space applications

Charge Coupled Device (CCD): Disease Profiling Through Medical Imaging

Some of the biggest obstacles faced in medical science nowadays are the complications that arise during the detection of various types of diseased tissue within the human body that occur as a result of diseases such as peripheral vascular disorder and cancer, to name a few. While diagnosing these diseases, body temperature has been cited as an important parameter for identification of the malady. Indeed, the link between different diseases and body temperature has already been well established. The purpose of this research is to highlight the practicality of using a Charge Coupled Device (CCD) for the non-invasive diagnosis of diseases such as those mentioned above. Diseased tissue emits more energy than healthy tissue does in the thermal-infrared region (TIR) of the electromagnetic spectrum. Building upon this principle, a CCD placed adjacent to biological tissue would be able to detect the TIR given off by the sample. While the measurement would be compiled in matrix form, imaging framework and template generation techniques are deployed alongside the CCD in order to provide visual representation of the ‘scan’ on any coupled visual device.This method would be more efficient and relatively cheaper than contemporary methods of scanning employed in medical science.

Διαβάστε περισσότερα »

Współpraca systemów satelitarnych jako alternatywne rozwiązanie w sytuacjach kryzysowych.

W codzienne życie człowieka wkradają się zdarzenia, które wymykają się spod kontroli i aby je opanować, niekiedy konieczne jest użycie nietypowych środków pomocy ale i zaangażowanie niemałych sił ratowniczych.
Nadchodzi wówczas moment w którym pozostaje zaufać technologii, która prawidłowo wykorzystana może uratować życie, a w przyszłości zapobiec temu podobnym wypadkom. W takich sytuacjach szybka i bezpośrednia komunikacja między poszkodowanym a ratownikiem jest istotnym czynnikiem, który przyśpiesza akcję ratunkową.
Ważnym dla działalności organów bezpieczeństwa jak i służb ratowniczych jest poprawna lokalizacja miejsca zdarzenia. Zintegrowany system lokalizacji GPS (ang. Global Positioning System) oraz przestrzenna wizualizacja terenu (w podczerwieni) to rozwiązanie, które pozwoli na usprawnienie przepływu informacji, oraz dotarcie odpowiednich służb na miejsce zdarzenia w jak najkrótszym czasie z uwzględnieniem najkorzystniejszej trasy dojazdu.

Διαβάστε περισσότερα »

Czarna Sieć

Od zwykłych serwerów, które udostępniają nam dane w sieci komputerowej różnią się tym, że są umieszczone w górnej części Stratosfery tuż pod Ozonosferą i łączą się bezpośrednio z telekomunikacyjnym systemem satelitarnym.

Διαβάστε περισσότερα »