It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Finalisti Pioneers

21 študentov v deviatich tímoch sa po dvoch predchádzajúcich kolách kvalifikovalo a súťažilo v medzinárodnom finále súťaže Odysseus 2016 v kategórii Pioneers. Tieto tímy sú z Českej Republiky, Francúzska, Grécka, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rumunska, Talianska a Veľkej Británie.