Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Explorers

Súťaž Odysseus pre kategóriu Explorers dáva vysokoškolským študentom z krajín EU a celého sveta možnosť ukázať svoju kreativitu a svoje akademické schopnosti zvládnutím širokého spektra vedeckých a technologických výziev. Ďalšie dôležité informácie nájete v odkazoch na ľavej strane.

Si pripravený prijať výzvu?...
Pridaj sa k Explorers!
Pravidlá
 • Súťaž je otvorená vysokoškolským študentom od sedemnásť (17) do dvadsaťdva (22) rokov. To zahŕňa študentov narodených medzi 1. aprílom 1994 a 31. marcom 2000 (vrátane).
 • Explorers musia študovať na univerzite v akademickom roku 2016/2017.
 • Explorers súťažia ako jednotlivci alebo v dvojiciach a môžu si vybrať mentora pre vedecké a technické otázky svojho projektu.
 • Všetci súťažiaci musia odovzdať originálny projekt týkajúci sa vesmíru na jednu z tém špecifikovanú pre kategóriu Explorers.
 • Súťažiaci v kategórii Explorers môžu elektronicky odovzdať svoj príspevok medzi 1. septembrom 2016 a 31. marca 2017.
 • Všetky príspevky musia byť vlastné práce súťažiacich a musia byť vytvorené špeciálne pre túto súťaž.
 • ‘Explorer’ projekty budú hodnotené v troch stupňoch:
  • V národnom kole porotou z krajiny súťažiacich, ktorá bude hodnotiť súťažné príspevky odoslané cez internet. To bude prebiehať medzi 16. januárom 2016 a 26. februárom 2016. Národní víťazi budú vyhlásení 28. februára 2016. Príspevky z krajín mimo EU budú priradené organizátormi súťaže k jednej z porôt podľa zvoleného jazyka súťažiacich.
  • V regionálnom semifinále niekoľkými vybranými porotcami z predchádzajúceho kola, ktorí budú vybratí z každej krajiny daného regiónu. Hodnotenie projektov prebehne na semifinále usporiadanom v každom regióne. Semifinále sa budú zúčastňovať národní víťazi z daného regiónu. Tímy, ktoré postúpia do semifinále, budú prezentovať svoje projekty naživo pred porotou. Regionálne semifinálové kolá sa budú konať medi 20. dubna a 30. júna 2017. Presné dátumy pre konkrétne regióny budú vyhlásené na internetovej stránke súťaže Odysseus.
  • V medzinárodnom kole porotou zloženou z popredných osobností z oblastí vesmírneho výskumu, vzdelávania a vedy, Víťazi regionálnych semifinálových kôl postupujú do celoeurópskeho finále v Bruseli alebo Toulouse, kde budú prezentovať svoje projekty porote. Celoeurópske finále prebehne júlι 2017.
 • Počet postupujúcich z národného kola bude určený na základe relatívneho počtu obyvateľov súťažiacich štátov a počtu príspevkov v každej tematickej kategórii. Organizátori súťaže Odysseus vyhlásia všetkých víťazov na národnej a regionálnej úrovni prostredníctvom internetových stránok súťaže.
 • Počas výberu najlepších projektov na európskej úrovni sa neprihliada na občianstvo alebo bydlisko finalistov. To znamená, že nie sú dané žiadne kvóty na základe počtu obyvateľov a štátov alebo pomerov prihlásených súťažiacich.
 • Porotci súťažných projektov budú udeľovať body podľa nasledujúcich kritérií (presné percentá priradené ku každému kritériu budú vyhlásené na webových stránkach pred zahájením registrácií):
  • Akademická dokonalosť (presnosť, náročnosť)
  •   Relevancia k danej téme
  •  Schopnosť riešenia problémov
  •  Originalita
  •  Spoločenský prínos
  • Prezentácia
  • Technická hodnota a praktické vedomosti
  • Zohľadnenie udržateľnosti a ovplyvnenia životného prostredia
 • Každý tím dostane zhrnutie hodnotenia poroty svojho projektu v dobe hodnotenia. Neskorším žiadostiam o ďalšie hodnotenie nebude vyhovené.
 • Porota taktiež vyhlási niekoľko zvláštnych ocenení aj pre nepostupujúce tímy z každého kola, napr.:
  • Najlepšia grafika
  • Najoriginálnejší problém
  • Najprofesionálnejšia prezentácia
  • Umelecky najlepšie spracovaný príspevok
  • Najlepšie využitie hudby vo vedeckom projekte
  • Najviac inovatívny prístup k téme
  • Najviac ekologicky relevantný projekt
  • Najviac inovatívne riešenie problému
  • Najlepšie využitie poznatkov o vesmíre
 • Každý tým alebo jednotlivec kategórie „Explorers“ dostane diplom potvrdzujúci účasť v súťaži Odysseus.
 • Všetky víťazné projekty budú vystavené v Sieni slávy na internetových stránkach súťaže Odysseus a všetci účastníci, ktorí postúpia do semifinále, dostanú medaile víťazov a darčekové predmety súťaže Odysseus.
 • Účasť v súťaži je zdarma a cestovné náklady (lístky na vlak či letenky, ubytovanie, strava a poistenie) na účasť v regionálnom semifinále a celoeurópskom finále budú hradené organizátormi súťaže Odysseus do zmysluplnej výšky.
 • Ako na regionálnom semifinále, tak na celoeurópskom finále sa súťažiaci budú účastniť ďalších aktivít spojených s vesmírom. Tie budú organizované a hradené organizátormi súťaže Odysseus.

Súťažiaci v kategórii “Explorers” môžu  požiadať o pomoc od Mentora v technických či vedeckých záležitostiach.

Kalendár
 • Otvorenie registrácií
  1. september 2017
 • Termín odoslania príspevkov
  31. marca 2017
 • Regionálne semifinále
  30. dubna a 30. júna 2017
 • Záverečný ceremoniál a predávanie cien
  júl 2017

Inštrukcie

01

Prvý krok

Zaregistruj sa do súťaže Odysseus vyplnením registračného formulára a prijmi podmienky súťaže!

02

Druhý krok

Druhým krokom pre súťažiacich je výber témy projektu.

Zastrešujúca téma projektov je využitie vesmíru a súťažné príspevky sa môžu zamerať na misie ako Galileo, Copernicus, Rosetta a Gaia, ktoré sú podporované EU, ESA a európskym kozmickým priemyslom, a ktoré razia cestu službám veľmi dôležitým pre moderný život, alebo otvárajú dvere novým poznatkom o vesmíre. Vysokoškolský študenti všetkých zmeraní môžu súťažiť v kategórii Explorers, a preto súťažné príspevky na vypísané témy môžu zahŕňať príspevky nie len študentov inžinierstva a prírodných vied, ale aj študentov sociálnych a humanitných vied.

V tomto rámci môžu študenti vyberať z nasledujúcich tém:

Galileo: každodenný prospech z kozmických technológií

Galileo je systém príbuzný GPS a pochádza z Európy, Vytvára pracovné miesta a má aj iné výhody, mimo iného napríklad umožní väčšiu nezávislosť Európy. Ako ovplyvní náš život? Ako vesmírne programy menia naše životy a aký prospech z nich teraz máme?

 • Optimalizácia dopravy
 • Reakcia na krízové situácie
 • Pomoc regiónom v prístupe k informačnému servisu
 • Zvyšovanie efektivity práce v poľnohospodárstve a rybárstve
 • Ochrana životného prostredia a riešenie klimatických zmien
 • Zvyšovanie národnej bezpečnosti
 • Zlepšenie zdravia občanov
 • Pozorovanie Zeme
 • Lepšia a rýchlejšia komunikácia

Copernicus: Pozorovanie Zeme

V 16. storočí Mikuláš Kopernik pozoroval oblohu. Teraz projekt ESA Copernicus pozoruje opačne, pretože sa pozerá z oblohy na Zem. Ako môžeme pozorovať Zem? Ako môžeme využiť dáta z pozorovania Zeme?

 • Ochrana životného prostredia a riešenie klimatických zmien
 • Reakcia na krízové situácie
 • Zvyšovanie efektivity práce v poľnohospodárstve a rybárstve
 • Zvyšovanie národnej bezpečnosti
 • Svetelné znečistenie pozorované z vesmíru a zo Zeme

Misia Rosetta: Prieskum vesmíru

Prvý krôčik na Mesiaci bol obrovským skokom pre ľudstvo. Ďalším skokom v prieskume vesmíru bolo pristátie modulu Philae na kométe. Aký bude ďalší veľký skok v prieskume vesmíru? Čo môžeme nájsť v našom vesmíre a ako to môžeme preskúmať ďalej?

 • Raketové systémy – koncept najvýznamnejších a najsľubnejších systémov pre budúcnosť
 • Európa pristála na kométe a Titáne, aké sú prínosy pre vedu?
 • Prieskum asteroidov – koncept využitia ich prírodných zdrojov
 • Prieskum terestriálnych planét – čo sa z neho môžeme naučiť o Zemi?
 • Lety do vesmíru s ľudskou posádkou – tvoj osobný pohľad na ich perspektívu v budúcich misiách
 • Koncept stáleho a sebestačného mesačného mesta

Misia Gaia: Pozorovanie hviezd

Počas piatich rokov pozorovania bude Gaia sledovať vesmír. Čo tam objaví a ako jej môžeme pomôcť?

 • Ako môže misia Gaia zmeniť vnímanie našej Galaxie v blízkosti Slnka a našej domovskej planéty.
 • Hľadanie druhej Zeme – európska snaha o výskum exoplanét
 • Spracuj argumenty pre hľadanie mimozemských civilizácií a navrhni, prečo by mali mať inštitúcie záujem o takýto výskum (vo forme eseje)
 • Veľké teleskopy vo vesmíre – prečo je vesmír dobrým miestom pre pozorovanie vesmíru?
 • Pozoruj objekty zo zoznamu objavených sondou Gaia.
 • Diskutuj o tom, čo je život, na základe rozmanitosti foriem, ktoré môže mať.

Všeobecnejšie: Vytvorte spojitosť medzi terénnymi meraniami a satelitnými dátami

 • Meteorologické dáta
 • Dáta v poľnohospodárstve (vlhkosť pôdy, rozvoj vegetácie, sanitárny status vegetácie, …)
 • Spracovanie máp pre ochranu ľudí pred moskytmi
 • Spracovanie máp pre chrípkové epidémie a iné choroby a spojitosť s meteorologickými dátami
 • Spracovanie miestnych dát o vodných hladinách, pôde atď.
 • Pozorovanie oblohy: meteority, mraky, búrky…

Súťažiaci si vyberú typ projektu, na ktorom chcú pracovať. Výstupom ich práce môže byť experiment, video, model, prezentácia alebo čokoľvek iné (viď Obmedzenia[1])

Skontroluj šablónu pre odovzdanie, ktorá je poskytovaná organizátormi. Nie je povinná, ale doporučená a nájdete ju tu.

[1]    Elektronické súbory nahrané ako dokumentácia ku každému projektu môžu zahŕňať: ilustrované eseje, PowerPoint prezentácie, plagáty, odkazy na videá, odkazy na projektové webové stránky a audio súbory.

Povolené formáty sú:          

 • Dokumenty: .doc .docx, .pdf, .txt,  .ps,  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx       
 • Obrázky: .png, .jpg .bmp, .gif            
 • Videá: Všetky videá je potrebné nahrať na YouTube alebo Vimeo a poskytnúť odkaz 
 • Audio formáty: .mp3          
 • Kompresné formáty: .tar .gz .zip .7z 

Maximálny limit pre celkovú veľkosť neskomprimovaných súborov pre každý súťažný príspevok je 20 MB.  Materiálové náklady na projekt nesmú byť vyššie než 300 €.

03

Tretí krok

Súťažiaci uskutočnia výskum na vybranú tému projektu aby ukázali, v čom je ich projekt inovatívny a relevantný k téme, ktorý si vybrali a navrhnú riešenie či cieľ svojej práce. V tejto fáze by mali súťažiaci konzultovať realizovateľnosť a vedeckú zmysluplnosť svojich nápadov so svojim vedúcim prípadne mentorom.
Súťažiaci musia vytvoriť svoj projekt v súlade s požiadavkami súťaže a musia sa vyhnúť plagiátorstvu uvedením potrebných odkazov a referencií na použité materiály vo svojom projekte.

04

Štvrtý krok

Záverečným krokom je odoslanie projektu prostredníctvom webovej stránky súťaže Odysseus. Účastníci si môžu vytvoriť a odoslať svoj projekt v ktoromkoľvek z dvadsiatich štyroch (24) oficiálnych jazykov EU.

Ceny Prijmi vesmírnu výzvu a vyhraj skvelé ceny!

Hlavná cena

Cesta na európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane v Južnej Amerike – Guiana Space Centre (letenky, ubytovanie v hoteli, strava, poistenie, účasť na programe, návštevy a výlety do Vesmírneho centra a ďalších atrakcií pre všetkých členov tímu a ich vedúceho)

“European Youth Space Ambassador” diplom.

Dodatočná cena

Stáž v ESA alebo v európskej aerospacce firme*. Stáž môže trvať od troch do šiestich mesiacov a študenti budú mať preplatené všetky náklady na cestu a zabezpečené zdravotné poistenie a mesačné štipendium pokrývajúce ich životné náklady.

*     Vybratí súťažiaci musia splniť kritériá prijímacej organizácie pre stážistov, aby mohli túto cenu získať.

Cena pre finalistov

Jeden vysoko kvalitný počítačom ovládaný teleskop pre účastníkov finále – pre výhercov regionálneho semifinále.

Cesta na celoeurópske finále (cestovné náklady, ubytovanie v hoteli, strava, poistenie, návštevy a účasť na programe)

Národní víťazi

Cesta na regionálne semifinále (cestovné náklady, ubytovanie v hoteli, strava, poistenie, návštevy a účasť na programe)

Medaila výhercu.

Všetci zúčastnení získajú certifikát o účasti v súťaži Odysseus II.

Ceny nemôžu byť vymenené za ich peňažný ekvivalent.

Priebeh a kritériá hodnotenia

Odovzdané projekty budú hodnotené najprv na národnej úrovni. To bude prebiehať on-line medzi 16. januárom a 28. februárom 2016. Pokiaľ budú projekty vybrané k postupu do regionálneho semifinále, súťažiaci budú pozvaní,  aby sa zúčastnili regionálneho semifinále so všetkými ostatnými národnými víťazmi v ich regióne. Na semifinále budú národní víťazi prezentovať svoje projekty porote. Regionálne semifinálové kolá sa budú konať medzi 15. marcom a 26 aprílom 2016. Víťazi regionálnych semifinálových kôl sa zúčastnia v Bruseli alebo Toulouse celoeurópskeho finále, kde budú prezentovať svoje projekty medzinárodnej porote. Toto celoeurópske finále sa bude konať v termíne 4. až 7. júla 2016.

Projektom budú udeľované body na základe nasledujúcich kritérií:

 • Akademická dokonalosť (presnosť, náročnosť) (váha 20%)

Prihláška do súťaže je po akademickej stránke dokonalá, pokiaľ poskytuje dobre zdokumentované dôvody s využitím vedeckých metód, ktoré sú dohľadateľné a overiteľné z dôveryhodných zdrojov. Obsahuje teda citácie na pôvodné vedecké zdroje, pre kritickú diskusiu využíva vedecké a vzdelávacie zdroje a príklady ukazujúce, že súťažiaci získali znalosti relevantného kontextu ich projektu a hlbšie porozumenie základných konceptov a všeobecnej problematiky.

 • Relevancia k danej téme (váha 10%)

Toto kritérium zohľadňuje rozsah, v ktorom je predkladaný projekt relevantný k zvolenej tematickej kategórii a jej rozsahu. Relevantná teoretická časť a literatúra musia byť tiež adekvátne využité.

 • Schopnosť riešenia problémov (váha 15%)

Toto kritérium zohľadňuje prístup súťažiacich a ich dokumentovaný myšlienkový proces v prístupe k tematike ich projektu, pri popisovaní problematiky, určovaní, ktoré údaje a informácie je nutné získať, plánovaní a hľadaní riešení či možných alternatív a vyhodnotení zvolených riešení.

 • Originalita (váha 20%)

Hlavným kritériom zohľadňujúcim originalitu príspevku je to, či je projekt unikátnym produktom tímovej práce a vlastných nápadov, prinášajúci nové poznatky, či nekonvenčné nápady. Aj pokiaľ bude príspevok postavený na pôvodnej práci niekoho iného, môže byť stále považovaný za originálny, pokiaľ tím vytvorí nový nápad či problematiku prezentuje inak, použije nový prístup či metódu alebo navrhne inovatívne využitie nápadu v praxi.

 • Spoločenský prínos(váha 10%)

Bude zohľadnené ako a do akej miery príspevok navrhuje nápady k riešeniu, ktoré majú dlhodobý prínos či nepriamy spoločenský úžitok či nakoľko návrh môže pomôcť k riešeniu súčasných výziev našej spoločnosti (napr. klimatické zmeny, znižujúce sa zásoby energií, vody a potravín).

 • Prezentácia(váha 10%)

Toto kritérium zohľadňuje celkovú štruktúru a formát projektu a jeho cieľov, či metodológia a výsledky sú jasne prezentované. Taktiež zohľadní, či sú logicky a správne organizované a správne napojené jednotlivé myšlienky, zrozumiteľne usporiadané vhodné podporné materiály a audiovizuálna dokumentácia (fotografie, náčrtky, stránky prezentácie, audio, video atď.).

 •  Technická hodnota a praktické schopnosti(váha 10%)

Príspevok ukáže technickú užitočnosť, keď načrtne jednoznačný koncept či teóriu, podloženú literatúrou, informujúc o designe a kľúčových neznámych projektu. Porota taktiež zhodnotí praktické schopnosti, vrátane učenlivosti, precíznosti, komunikačných schopností a vhodného zaznamenávania do prehľadných tabuliek. Taktiež využitia nástrojov či schopností niečo postaviť, elektrotechnicky pájať či vytvoriť z dreva.

 • Zohľadnenie udržateľnosti a ovplyvnenie životného prostredia (váha 5%)

Toto kritérium posudzuje, ako bolo zohľadnené možné ovplyvnenie životného prostredia či diskusia udržateľnosti projektu napr. využitím ekologicky šetrných materiálov či metód realizácie či prezentácie projektu.

Porotou bude tiež udelené v každej kategórii niekoľko zvláštnych ocenení nepostupujúcim projektom, napríklad za: najlepšiu grafiku, najoriginálnejší problém, najprofesionálnejšiu prezentáciu, umelecky najlepšie spracovanú prezentáciu, najlepšie využitie hudby v prezentácii vedeckého projektu alebo najviac ekologicky uvedomelý projekt.

Každému tímu súťažiacich bude poskytnuté zhrnutie hodnotenia poroty ich projektu hneď po skončení hodnotenia.

Tipy pre úspech
 • Snaž sa dokonale porozumieť zadaniu súťaže. Prečítaj si pozorne prehľad súťaže a všetky jej súčasti.
 • Zameraj svoju snahu na naplnenie špecifických hodnotiacich kritérií. Vedecký výbor sa skladá z profesionálnych vedcov, výskumných pracovníkov a pedagógov. Tí hodnotia každú časť súťaže. Obsah, vrátane vedeckej presnosti, bude mať vplyv na ich rozhodovanie.
 • Buď presný a nepíš niečo, čo si si pred tým neoveril, a hlavne nepíš niečo, čomu nerozumieš. Pokús sa udržiavať konzistenciu textu a zbytočne ho nenaťahuj. Konkrétne zamerané projekty budú skôr úspešnejšie, pretože sú dôkladné a explicitné. Pokús sa projekt napísať tak, že bude mať logickú náväznosť a štruktúru. Taktiež skús vytvoriť atraktívnu úpravu.
 • Pracuj na základoch. Vzhľad projektu je vždy ukazovateľom snahy študenta. Elegantný, dobre upravený a čitateľný projekt bez pravopisných chýb vytvorí vždy lepší dojem. Odporúča sa, aby záverečnú korektúru vykonal niekto, kto na projekte nepracoval.
 • Vyhľadaj podporu Mentora. Pozri sa na stránky súťaže Odysseus (odkaz) a vyber si Mentora z tvojej krajiny.
 • Plánuj dopredu. Urob si plán projektu, urči si hlavný postup. Rozvrhni si projekt tak, aby si mal v pláne čas na skontrolovanie a prechádzanie už hotovej práce.
 • Použi šablóny poskytnuté usporiadateľmi súťaže na dokumentáciu projektu.
 • Vyber si tému, ktorá pre teba niečo znamená. Uľahčí ti to sústrediť sa na projekt a venovať mu čas.
 • Rozpracuj výskumné otázky projektu, ktoré ti pomôžu definovať, na čo tvoj projekt odpovie. Opýtaj sa sám seba na vzťah medzi zameraním tvojho projektu a výsledkom, ktorý chceš dosiahnuť.
 • Kresli si vývojové diagramy k lepšej organizácii informácií, ktoré by si nazbieral na vesmírnu témy a obzvlášť na tému tvojho projektu, pomôžu ti prísť na to, ako použiť tieto informácie na niečo zmysluplné v projekte.
 • Prečítaj si a naštuduj si demo projekty na stránkach Odysseus a Najčastejšie otázky.
 • Opýtaj sa na akúkoľvek doplňujúcu otázku organizátorov vyplnením príslušného kontaktného formuláru.
 • Zorganizuj si pomôcky, materiály a zásoby pre súťaž.
 • Nájdi si pomocnú stránku o vesmíre a zdroje relevantných materiálov pre svoj projekt, ale drž sa serióznych a dôveryhodných zdrojov (napr. Stránky ESA alebo NASA a stránky s príponou .edu)
 • Venuj dostatok času orientácii v podkladových informáciách k tvojej téme.
 • Uisti sa, že všetky fakty, ktoré používaš ako argument, sú preukázateľné z dôveryhodných zdrojov, pred tým než uvážiš, že sú platné.
 • So svojim výskumom choď do hĺbky. Skús sa naučiť vedecký koncept a byť detailný tak, ako to len ide.
 • Nenechaj sa odradiť pokiaľ narazíš na nejaké problémy pri tvorení projektu. Rím tiež nebol postavený za deň.
 • Bav sa! Uži si cestu k vesmírnemu dobrodružstvu!
Často kladené otázky

Čo je Odysseus II?

Odysseus II je celoeurópsky projekt, financovaný Európskou komisiou. Jeho hlavným cieľom je organizácia súťaže pre mladých záujemcov vo veku od 7 do 22 rokov, na témy objavovania vesmíru a vesmírne vedy. Súťaže sa môžu zúčastniť aj žiaci a študenti krajín mimo EU.

Chcem sa registrovať do súťaže Odysseus – ako to urobím?

Môžeš sa registrovať zadaním tvojho e-mailu, hesla, vybraním kategórie (Explorers) a súhlasom s pravidlami súťaže Odysseus. Potom by si mal potvrdiť tvoj účet kliknutím na odkaz, ktorý ti bude automaticky doručený na zadanú e-mailovú adresu. Ďalej by si sa mal prihlásiť na svoj účet a vyplniť údaje do registračného formuláru (a v prípade, že nepracuješ sám, taktiež údaje o tvojom spolupracovníkovi).

Ako starý musím byť, aby som sa mohol zúčastniť súťaže Odysseus?

Súťažiaci by mali mať od 17 do 22 rokov (t. j. narodení medzi 1. aprílom 1994 a 31. marcom 2000) a musia byť vysokoškolskými študentmi.

V akom jazyku mám odovzdať projekt?

Svoj príspevok môžete odovzdať v jednom z nasledujúcich jazykov: bulharčina, čeština, chorvátština, dánčina, holandčina, angličtina, estónčina, fínčina, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, írčina, taliančina, lotyština, litovčina, maltčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina a švédčina. Tímy z krajín mimo EU musia odovzdať príspevok v jednom z vyššie uvedených oficiálnych jazykov EU. Pokiaľ sa príspevok dostane na celoeurópske finále súťaže a príspevok bol pôvodne vypracovaný v inom jazyku než v angličtine, tím musí poskytnúť jeho kompletný preklad do angličtiny.

Máte nejaké informácie o tom, ako vytvoriť projekt?

Môžeš si vymyslieť akúkoľvek svoju tému v rámci tém celej súťaže (viac informácií v Inštrukciách na stránke Explorers). Taktiež je iba na tebe, akú formu a vzhľad projektu si vyberieš (text, PowerPointová prezentácia, video, model, multimediálna prezentácia, experimenty atď.), ale radíme ti spracovať projektový list podľa poskytnutej šablóny, popisujúci myšlienky skryté v pozadí tvojho projektu. Môžeš predložiť toľko materiálov, koľko len uznáš za vhodné.

Ako odovzdám projekt?

Nahraj svoj projekt, spolu s jeho zhrnutím (v stanovenej forme) prihlásením sa do Nahraj svoj príspevok a pokračuj podľa inštrukcií.

Môžem odovzdať viac než jeden projekt?

Nie. Každý účastník môže odovzdať iba jeden projekt do súťaže Odysseus.

Čo mám urobiť, keď zabudnem svoje heslo k prihláseniu sa do programu Odysseus?

Na stránke s prihlásením je odkaz Zabudol som heslo. Klikni na tento odkaz a na tvoj e-mail príde nové heslo.

Kedy mám odovzdať projekt?

Projekt musíš odovzdať medzi 1. septembrom 2016 a 31. marca 2017. Organizátori Odysseus odporúčajú, aby si odovzdal projekt hneď po jeho dokončené a nečakal na koniec uzávierky.

Môžete mi pomôcť nahrať môj projekt do Odysseus programu?

Áno. Postupuj podľa inštrukcií v odkaze Nahraj svoj projekt. Pokiaľ by si mal nejaké otázky alebo potreboval pomôcť s nahraním, prosím vyplň odpovedajúci kontaktný formulár a organizátori ti pomôžu zaistiť, aby sa tvoj projekt úspešne nahral.

Dostanem nejaké spätné hodnotenie od hodnotiteľov?

Všetci účastníci obdržia zhrnutie hodnotenia ich projektov od porotcov.

Aké sú kritériá hodnotenia?

Pre detailný popis hodnotiacich kritérií prosím prejdi do sekcie Posudzovanie a hodnotiace kritériá na stránkach Explorers.

Koľko účastníkov sa dostane do regionálneho semifinále a celoeurópskeho finále?

Počet účastníkov postupujúcich do ďalšieho kola súťaže bude určený relatívnou populáciou účastniacich sa krajín a počtom prihlásených projektov z každého regiónu a každej kategórie. Organizátori súťaže Odysseus oznámia na stránkach súťaže, koľko súťažiacich z každej krajiny sa zúčastní semifinále. Desať víťazných projektov regionálnych semifinálových kôl postúpi do celoeurópskeho finále.

Môžem vidieť ostatné projekty prihlásené do súťaže Odysseus?

Áno, všetky projekty budú na prezretie na stránkach Odysseus po uzávierke prijímania projektov.

Kedy sa dozviem, či som postúpil do regionálneho semifinále?

Víťazi budú vyhlásení 28. februára 2016.

Ako zistím, či som vyhral regionálne semifinále?

Víťaz v každom regionálnom semifinále bude vyhlásený na konci akcie, po skončení porady poroty. Regionálni víťazi budú taktiež vyhlásení na stránkach súťaže Odysseus 30. apríla 2016.

Aké sú ceny?

Pre kompletný prehľad cien prosím navštív stránku Ceny (odkaz na ceny v Explorers sekcii).