It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Inštrukcie

01

Prvý krok

Zaregistruj sa do súťaže Odysseus vyplnením registračného formulára a prijmi podmienky súťaže!

02

Druhý krok

Druhým krokom pre súťažiacich je výber témy projektu.

Zastrešujúca téma projektov je využitie vesmíru a súťažné príspevky sa môžu zamerať na misie ako Galileo, Copernicus, Rosetta a Gaia, ktoré sú podporované EU, ESA a európskym kozmickým priemyslom, a ktoré razia cestu službám veľmi dôležitým pre moderný život, alebo otvárajú dvere novým poznatkom o vesmíre. Vysokoškolský študenti všetkých zmeraní môžu súťažiť v kategórii Explorers, a preto súťažné príspevky na vypísané témy môžu zahŕňať príspevky nie len študentov inžinierstva a prírodných vied, ale aj študentov sociálnych a humanitných vied.

V tomto rámci môžu študenti vyberať z nasledujúcich tém:

Galileo: každodenný prospech z kozmických technológií

Galileo je systém príbuzný GPS a pochádza z Európy, Vytvára pracovné miesta a má aj iné výhody, mimo iného napríklad umožní väčšiu nezávislosť Európy. Ako ovplyvní náš život? Ako vesmírne programy menia naše životy a aký prospech z nich teraz máme?

 • Optimalizácia dopravy
 • Reakcia na krízové situácie
 • Pomoc regiónom v prístupe k informačnému servisu
 • Zvyšovanie efektivity práce v poľnohospodárstve a rybárstve
 • Ochrana životného prostredia a riešenie klimatických zmien
 • Zvyšovanie národnej bezpečnosti
 • Zlepšenie zdravia občanov
 • Pozorovanie Zeme
 • Lepšia a rýchlejšia komunikácia

Copernicus: Pozorovanie Zeme

V 16. storočí Mikuláš Kopernik pozoroval oblohu. Teraz projekt ESA Copernicus pozoruje opačne, pretože sa pozerá z oblohy na Zem. Ako môžeme pozorovať Zem? Ako môžeme využiť dáta z pozorovania Zeme?

 • Ochrana životného prostredia a riešenie klimatických zmien
 • Reakcia na krízové situácie
 • Zvyšovanie efektivity práce v poľnohospodárstve a rybárstve
 • Zvyšovanie národnej bezpečnosti
 • Svetelné znečistenie pozorované z vesmíru a zo Zeme

Misia Rosetta: Prieskum vesmíru

Prvý krôčik na Mesiaci bol obrovským skokom pre ľudstvo. Ďalším skokom v prieskume vesmíru bolo pristátie modulu Philae na kométe. Aký bude ďalší veľký skok v prieskume vesmíru? Čo môžeme nájsť v našom vesmíre a ako to môžeme preskúmať ďalej?

 • Raketové systémy – koncept najvýznamnejších a najsľubnejších systémov pre budúcnosť
 • Európa pristála na kométe a Titáne, aké sú prínosy pre vedu?
 • Prieskum asteroidov – koncept využitia ich prírodných zdrojov
 • Prieskum terestriálnych planét – čo sa z neho môžeme naučiť o Zemi?
 • Lety do vesmíru s ľudskou posádkou – tvoj osobný pohľad na ich perspektívu v budúcich misiách
 • Koncept stáleho a sebestačného mesačného mesta

Misia Gaia: Pozorovanie hviezd

Počas piatich rokov pozorovania bude Gaia sledovať vesmír. Čo tam objaví a ako jej môžeme pomôcť?

 • Ako môže misia Gaia zmeniť vnímanie našej Galaxie v blízkosti Slnka a našej domovskej planéty.
 • Hľadanie druhej Zeme – európska snaha o výskum exoplanét
 • Spracuj argumenty pre hľadanie mimozemských civilizácií a navrhni, prečo by mali mať inštitúcie záujem o takýto výskum (vo forme eseje)
 • Veľké teleskopy vo vesmíre – prečo je vesmír dobrým miestom pre pozorovanie vesmíru?
 • Pozoruj objekty zo zoznamu objavených sondou Gaia.
 • Diskutuj o tom, čo je život, na základe rozmanitosti foriem, ktoré môže mať.

Všeobecnejšie: Vytvorte spojitosť medzi terénnymi meraniami a satelitnými dátami

 • Meteorologické dáta
 • Dáta v poľnohospodárstve (vlhkosť pôdy, rozvoj vegetácie, sanitárny status vegetácie, …)
 • Spracovanie máp pre ochranu ľudí pred moskytmi
 • Spracovanie máp pre chrípkové epidémie a iné choroby a spojitosť s meteorologickými dátami
 • Spracovanie miestnych dát o vodných hladinách, pôde atď.
 • Pozorovanie oblohy: meteority, mraky, búrky…

Súťažiaci si vyberú typ projektu, na ktorom chcú pracovať. Výstupom ich práce môže byť experiment, video, model, prezentácia alebo čokoľvek iné (viď Obmedzenia[1])

Skontroluj šablónu pre odovzdanie, ktorá je poskytovaná organizátormi. Nie je povinná, ale doporučená a nájdete ju tu.

[1]    Elektronické súbory nahrané ako dokumentácia ku každému projektu môžu zahŕňať: ilustrované eseje, PowerPoint prezentácie, plagáty, odkazy na videá, odkazy na projektové webové stránky a audio súbory.

Povolené formáty sú:          

 • Dokumenty: .doc .docx, .pdf, .txt,  .ps,  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx       
 • Obrázky: .png, .jpg .bmp, .gif            
 • Videá: Všetky videá je potrebné nahrať na YouTube alebo Vimeo a poskytnúť odkaz 
 • Audio formáty: .mp3          
 • Kompresné formáty: .tar .gz .zip .7z 

Maximálny limit pre celkovú veľkosť neskomprimovaných súborov pre každý súťažný príspevok je 20 MB.  Materiálové náklady na projekt nesmú byť vyššie než 300 €.

03

Tretí krok

Súťažiaci uskutočnia výskum na vybranú tému projektu aby ukázali, v čom je ich projekt inovatívny a relevantný k téme, ktorý si vybrali a navrhnú riešenie či cieľ svojej práce. V tejto fáze by mali súťažiaci konzultovať realizovateľnosť a vedeckú zmysluplnosť svojich nápadov so svojim vedúcim prípadne mentorom.
Súťažiaci musia vytvoriť svoj projekt v súlade s požiadavkami súťaže a musia sa vyhnúť plagiátorstvu uvedením potrebných odkazov a referencií na použité materiály vo svojom projekte.

04

Štvrtý krok

Záverečným krokom je odoslanie projektu prostredníctvom webovej stránky súťaže Odysseus. Účastníci si môžu vytvoriť a odoslať svoj projekt v ktoromkoľvek z dvadsiatich štyroch (24) oficiálnych jazykov EU.