It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Knižnica

Knižnica súťaže Odysseus pre žiakov a študentov vyhľadáva materiály o vesmírnych vedách a technike. Zámerom tejto knižnice je byť zábavnou a zároveň vzdelávacou, ponúkať zaujímavé odkazy na vesmír a zahŕňajúce materiály, ktoré by mohly povzbudiť účastníkov k informovanosti a k vytvoreniu úspešného príspevku. Povzbudzuje tiež účastníkov súťaže Odysseus k tvorbe ich vlastného výskumu a dokumentov. Súťažiaci môžu požívať nápady, materály a vedomosti, ktoré sú prístupné na internetových stránkach a v knižnici, pokiaľ na ne vytvoria konkrétne referencie a nenapodobňujú alebo nekopírujú prácu iných ľudí v projekte, ktorý potom odovzdajú do súťaže.