It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Všeobecné informácie

Výzva mládež pre vesmír – projekt ODYSSEUS II si kladie za cieľ inšpirovať mladých ľudí z celej Európy a zapojiť ich do objavovania vesmíru cez sériu vzdelávacích aktivít, ktoré budú kombináciou učenia, vedy a zážitkov. Prostredníctvom zábavnej a zároveň vzdelávacej súťaže, ktorá bude organizovaná v niekoľkých kolách a je zameraná na žiakov a študentov v Európe, nech už bývajú kdekoľvek, bez ohľadu na ich kultúrne zázemie a jazyk, ktorým hovoria, projekt chce podporovať zrod nových mladých kvalitných vedcov, inžinierov a technikov v oblastiach relevantných pre vesmírnu politiku EU.

Stages_SLOVAK-2