It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Často kladené otázky

Čo je Odysseus II?

Odysseus II je celoeurópsky projekt financovaný Európskou komisiou. Jeho hlavným cieľom je organizácia celoeurópskej súťaže Odysseus pre žiakov a študentov vo veku medzi sedem (7) a dvadsaťdva (22) rokov v oblasti výskumu vesmíru. Súťaže sa môžu zúčastniť nie len žiaci a študenti členských krajín EU, ale aj krajín, ktoré členmi EU nie sú.

Chcem zaregistrovať (tím) do súťaže Odysseus – ako to urobím?

Môžete sa ZAREGISTROVAŤ vyplnením svojej e-mailovej adresy a zvoleného hesla v patričnej sekcii webovej stránky súťaže Odysseus. Následne je potrebné zvoliť si kategóriu Pioneers a prijať pravidlá súťaže. Musíte taktiež overiť svoj e-mailový účet kliknutím na odkaz, ktorý vám bude zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu. Následne sa musíte PRIHLÁSIŤ a vyplniť informácie o svojom tíme v registračnom formulári. Každý tím má mať dvoch (2) až troch (3) členov s jedným učiteľom ako vedúcim. Každému tímu by mal s registráciou pomôcť učiteľ/vedúci (viď. sekcia Pravidlá)

Aký starý musím byť, aby som sa mohol prihlásiť do súťaže Odysseus?

Účastník musí mať vek medzi štrnásť (14) a devätnásť (19) rokov (stredoškoláci narodení medzi 1 aprílom 1997 a 31. marcom 2003 (vrátane))

Potrebujem spĺňať nejaké iné podmienky, aby som sa mohol zapojiť do súťaže Odysseus?

Áno, rodič alebo zákonný zástupca musí vyplnením patričného formuláru udeliť súhlas s účasťou študenta v súťaži Odysseus a súhlas s pravidlami súťaže. Formulár odovzdá tímovému učiteľovi/vedúcemu. Aby bol tím oprávnený zúčastniť sa súťaže, musí byť registrácia dokončená pred 31. marca 2017.

Môžete mi pomôcť zostaviť tím?

Blog na webových stránkach súťaže Odysseus sa dá použiť pre spojenie sa s ostatnými potenciálnymi účastníkmi alebo vypísať ponuku miest v tíme, napríklad pre účastníkov s požadovanými schopnosťami.

Môžu byť členovia tímu z rôznych škôl?

Áno, členovia tímu môžu byť z rovnakej školy alebo z rôznych škôl v rámci rovnakej krajiny.

Môžeme pridať ďalších členov tímu, keď sme už nás tím zaregistrovali?

Áno. Učiteľ/vedúci môže pridať účastníkov až do 31. marca 2017, nemôže však prekročiť limit 3 členov na jeden tím.

Môžem byť vo viac ako jednom tíme?

Nie, každý žiak môže súťažiť iba v jednom tíme.

V akom jazyku musíme odovzdať náš príspevok?

Svoj príspevok môžete odovzdať v jednom z nasledujúcich jazykov: bulharčina, čeština, chorvátština, dánčina, holandčina, angličtina, estónčina, fínčina, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, írčina, taliančina, lotyština, litovčina, maltčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina a švédčina. Tímy z krajín mimo EU musia odovzdať príspevok v jednom z vyššie uvedených oficiálnych jazykov EU. Pokiaľ sa príspevok dostane na celoeurópske finále súťaže a príspevok bol pôvodne vypracovaný v inom jazyku než v angličtine, tím musí poskytnúť jeho kompletný preklad do angličtiny.

Budem mať nejaké informácie, ako vypracovať súťažný príspevok?

Môžete si zvoliť vlastnú tému súvisiacu s jednou z tém súťaže. Je na vás, akú formu a design príspevku si zvolíte (text, PowerPoint prezentácia, video, model, multimediálna prezentácia, experiment, atď.), ale odporúčame priložiť projektový list, na ktorý použijete poskytnutú šablónu a kde popíšete myšlienku svojho projektu. Môžete priložiť ľubovoľné množstvo súborov, pokiaľ ich budete považovať za vhodné. Pre zobrazenie príkladov príspevkov a odkazov k relevantným zdrojom o vesmírnom výskume sa pozrite na knižnicu súťaže Odysseus.

Ako pošlem príspevok?

Je potrebné nahrať príspevok spoločne s jeho zhrnutím (na zadanom formulári) kliknutím na “Odošlite váš projekt” a ďalším postupom podľa inštrukcií.

Môže môj tím odoslať viac ako jeden príspevok?

Nie, každý tím môže odoslať iba jeden príspevok do súťaže Odysseus.

Čo mám urobiť, keď som zabudol heslo k súťažnému portálu Odysseus?

na prihlasovacej stránke sa nachádza odkaz “Zabudol som heslo”. Kliknite na neho a nové heslo vám bude zaslané na registrovanú e-mailovú adresu k vašemu účtu súťaže Odysseus.

Kedy máme odovzdať náš príspevok?

Príspevok musíte odoslať v termíne od 1. septembra 2016 do 31. marca 2017. Organizátori súťaže Odysseus odporúčajú odoslať príspevok ihneď po dokončení a nečakať na konečný dátum pre odoslanie.

Môžete mi pomôcť sa nahraním súťažného príspevku na web Odysseus?

Áno. Postupujte podľa inštrukcií uvedených v odkaze Odoslať príspevok. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomôcť s nahraním príspevku, vyplňte a odošlite prosím kontaktný formulár a organizátori vám pomôžu a zaistia, aby bol váš príspevok správne nahratý.

Dostaneme zhodnotenie nášho projektu od hodnotiteľov?

Všetky tímy dostanú zhrnutie hodnotenia svojho projektu od poroty po dokončení procesu hodnotenia.

Aké sú kritériá hodnotenia?

Kompletné detaily hodnotenia si prosím prečítajte v sekcii Kritériá hodnotenia stránky Pioneers.

Koľko tímov sa dostane do regionálneho semifinále a celoeurópskeho finále?

Počet tímov postupujúcich do ďalšieho kola hodnotenia bude určený na základe relatívnej populácie zúčastnených krajín a počtu odoslaných príspevkov z každého regiónu a každej tematickej kategórie. Každá krajina EU bude reprezentovaná v regionálnom semifinále minimálne jedným tímom. Organizátori súťaže Odysseus vyhlásia, koľko tímov bude vybraných do regionálneho semifinále prostredníctvom oficiálnej webovej stránky. Desať víťazných tímov z jednotlivých regionálnych semifinálových kôl sa zúčastní celoeurópskeho finále.

Môžem zobraziť ostatné príspevky odoslané do súťaže Odysseus?

Áno. Všetky príspevky môžu byť zobrazené na webovej stránke Odysseus, a to v sekcii Galéria, po uzávierke odosielania príspevkov.

Kedy sa dozviem, či bol môj tím vybraná do regionálneho semifinále?

Národní víťazi súťaže budú vyhlásení po 28. februári 2016.

Ako budeme upozornení v prípade výhry v regionálnom semifinále?

Víťazný tím v každom regionálnom semifinále bude vyhlásený na jeho konci po dokončení konzultácií poroty. Finalisti budú taktiež vyhlásení na stránkach súťaže Odysseus dňa 30. apríla 2016.

Aké ceny sú v súťaži?

Pre kompletné detaily o súťažných cenách prosím navštívte sekciu Súťažné ceny.