Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Vesmír... NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!
Vesmír...
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!

Inštrukcie

01

Prvý krok

Zaregistruj sa do súťaže Odysseus, vyplň registračný formulár a potvrď súhlas súťažnými pravidlami.

02

Druhý krok

Druhým krokom pre súťažný tím je výber témy a typu projektu. Každý projekt musí byť spracovaný na jednu tému. Súťažiaci si ale môžu vybrať, aký obor pre spracovanie danej témy využijú: elektronika, fyzika, chémia, umenie, design, architektúra, psychológia atď. – to všetko môže byť využité na spracovanie vybranej témy.

Súťažiaci si môžu vybrať témy zo zoznamu:

Slnečná sústava a vesmírny výskum

 • Raketové systémy – prečo a ako raketa letí
 • Prieskum terestrických planét – čo sa ich pochopením môžeme dozvedieť o Zemi?
 • Kozmické lety s ľudskou posádkou – ako sa cíti človek niekoľko tisíc kilometrov od Zeme?
 • Koncept stáleho mesačného mesta – ako prežiť na Mesiaci?
 • Veľké teleskopy vo vesmíre – prečo je obežná dráha dobrým miestom pre pozorovanie vesmíru?

Európa vo vesmíre

 • Vesmírne misie – prečo sú pre ľudstvo dôležité?
 • Európa pristála na kométe a Titáne – aké sú prínosy pre vedu?
 • Jeden rok na kométe (formou sci-fi popíš, čo môže čakať osoba, ktorá by tam žila)
 • Hľadanie druhej Zeme – európske úspechy a plány vo výskume exoplanét
 • Európa spolupracujúca s ostatnými krajinami – aké sú výhody spolupráce pri vesmírnych misiách?

Ľudia na Marse

 • Prieskum Marsu – prečo je táto červená planéta tak fascinujúca?
 • Porovnaj rok života na Marse a na Zemi.
 • Ako postaviť autonómnu vesmírnu stanicu na Marse?
 • Budúce mestá na Marse – architektúra.
 • Osamelosť a nuda počas dlhého letu k Marsu – psychologické aspekty

Astrobiológia – hľadanie života vo vesmíre

 • Čo je to život? Čo robí planétu obývateľnou?
 • Napíšte sci-fi príbeh o lete k exoplanéte kozmickou loďou s rýchlosťou okolo 90% rýchlosti svetla.
 • Objavili sme mimozemšťanov – ako s nimi môžeme hovoriť, v akom jazyku?

Tento zoznam nie je záväzný a akékoľvek iné rozšírenie týchto nápadov v rámci vybraných tém môže byť spracované na základe predstavivosti študentov.

Tím vyberie typ projektu, na ktorom chce pracovať. To môže byť experiment, video, tvorba modelu či prototypu, prezentácia alebo niečo iné (Pozri sa na Obmedzenia) [1]

Skontroluj šablónu pre odovzdanie, ktorá je poskytovaná organizátormi. Nie je povinná, ale doporučená a nájdete ju tu.

[1] Elektronické súbory nahrané ako dokumentácia ku každému projektu môžu zahŕňať: ilustrované eseje, PowerPoint prezentácie, plagáty, odkazy na videá, odkazy na projektové webové stránky a audio súbory.

Povolené formáty sú:

Dokumenty: .doc .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
Obrázky: .png, .jpg .bmp, .gif
Videá: Všetky videá je potrebné nahrať na YouTube alebo Vimeo a poskytnúť odkaz
Audio formáty: .mp3
Kompresné formáty: .tar .gz .zip .7z
Maximálny limit pre celkovú veľkosť neskomprimovaných súborov pre každý súťažný príspevok je 20 MB. Materiálové náklady na projekt nesmú byť vyššie než 300 €.

03

Tretí krok

Tím uskutoční výskum na vybranú tému (rešerše v knižniciach a online, pozorovanie a experiment, interviw, atď.) a navrhne riešenie alebo cieľ svojej práce. Mal by so svojim vedúcim, prípadne tiež so svojim mentorom, konzultovať realizovateľnosť a vedeckú zmysluplnosť svojho nápadu a rozdeliť prácu medzi jednotlivými členmi tímu.

Tím sa môže teraz posunúť k samotnej práci na projekte. Súťažiaci musia vytvoriť svoj projekt v súlade s požiadavkami súťaže a musia sa vyhnúť plagiátorstvu uvedením potrebných odkazov a referencií na použité materiály vo svojom projekte. Tím by mal taktiež ukázať, v čom je ich projekt inovatívny a relevantný k téme, ktorú si vybrali. Ďalej by mal tím využiť informácie a dáta, ktoré nazbieral počas uskutočňovania interview, experimentov, pozorovaní a výskumu v knižnici alebo online.

04

Štvrtý krok

Záverečným krokom je odoslanie projektu prostredníctvom webovej stránky súťaže Odysseus. Účastníci si môžu vytvoriť a odoslať svoj projekt v ktoromkoľvek z dvadsiatich štyroch (24) oficiálnych jazykov EU.