It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

We are The Pioneers!
We are
The Pioneers!

Kalendár

 • Otvorenie registrácií
  1. september 2016
 • Termín odoslania príspevkov
  31. marca 2017
 • Regionálne semifinále
  30. dubna 2017 – 30. júna 2017
 • Celoeurópske finále
  júl 2017