Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Vesmír... NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!
Vesmír...
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!

Tipy pre úspech

 • Dobre pochopte súťaž. Pozorne si prečítajte pravidlá súťaže a jednotlivé časti.
 • Zamerajte svoju snahu na špecifické kritériá hodnotenia. Vedecká komisia sa skladá z profesionálnych vedcov, výskumníkov a odborníkov v oblasti vzdelávania. Každý príspevok hodnotí podľa konkrétnych súťažných kritérií. Obsah, vrátane vedeckej presnosti a excelencie bude určovať ich rozhodnutie. Snažte sa byť konkrétni a nepíšte niečo, čo ste si pred tým neoverili a predovšetkým nepíšte niečo, čomu nerozumiete. Snažte sa byť konzistentní a svoj projekt príliš nenaťahujte. Stručnejšie projekty majú väčšiu šancu na úspech, keďže sú dôkladnejšie a výstižnejšie. Snažte sa svoj projekt zorganizovať tak, aby mal logickú postupnosť a štruktúru. Taktiež sa snažte vytvoriť atraktívne prevedenie.
 • Pracujte na základoch. Grafický vzhľad príspevku je často indikátorom snahy študentov. Úhľadný, dobre zostavený a dobre čitateľný príspevok bez pravopisných chýb bude mať väčšiu šancu na úspech. Pokiaľ je vás príspevok esej, je odporúčané, dať ju pre kontrolu prečítať niekomu inému.
 • Plánujte dopredu. Vytvorte plán vašeho projektu, kde nastolíte hlavné činnosti. Naplánujte čas tak, aby váš plán práce umožnil čas na preskúmanie a opravu príspevku.
 • Nájdite učiteľa/vedúceho. Učiteľ/vedúci otvorený novým nápadom môže byť veľkým zdrojom pre hodnotenie designu projektu pred tým, než ho začnete rozvíjať, pre kontrolu vašich experimentov, doporučene vedeckých článkov, z ktorých vychádzate, videí, modelov alebo prototypov, atď., a byť človekom, ku ktorému môžete zájsť s otázkou alebo pre radu. Váš učiteľ/vedúci môže byť váš učiteľ prírodovedných oborov alebo učiteľ z inej školy či miestnej univerzity so skúsenosťami s vašou témou či výskumnou metódou. Pamätajte však, že práca na projekte ako taká, vrátane projektového designu a analýzy dát, musí byť vašou vlastnou prácou. Pokiaľ neovládate plynulú angličtinu a chcete odovzdať váš príspevok v angličtine alebo ho do nej preložiť a/alebo by ste potrebovali pomoc s využitím knižiek a iných zdrojov v angličtine, mali by ste taktiež požiadať angličtinára o asistenciu na projekte. V závislosti na type vašeho projektu môžete do projektu zapojiť aj iných učiteľov než učiteľov z oblasti prírodných vied, technológií a umenia, o ktorých si myslíte, že by vám pomohli vytvoriť úspešný projekt.
 • Vytvorte tím. Súťaž Odysseus je určená pre tímy po 2 až 3 študentoch, Nájdite ďalších členov tímu tak, aby ste vytvorili kompaktný tím a rozdeľte úlohy medzi všetkých členov.
 • Vyhľadajte podporu Mentora. Pozrite sa na stránku Odysseus pre zvolenie si Mentora z vašej krajiny.
 • Urobte so svojimi členmi tímu, učiteľmi alebo členmi rodiny brainstorming potenciálnych tém vášho projektu, aby ste zvolili takú, ktorá bude váš tím zaujímať.
 • Použite šablónu pre dokumentáciu projektu poskytnutú organizátormi súťaže.
 • Vyberte tému projektu, ktorá je pre vás zmysluplná. Potom bude pre vás ľahšie tráviť čas prácou na projekte a sústrediť a na neho.
 • Vytvorte otázku pre váš výskum, ktorá vám pomôže definovať, na čo bude váš príspevok odpovedať. Spýtajte sa sami seba na vzťah medzi tým, na čo sa váš projekt sústredí a tým, o aký výstup z neho máte záujem. Premýšľajte o tom, ako by cieľ vašeho projektu alebo vaša hypotéza boli vyjadrené otázkou.
 • Kreslite diagramy alebo tabuľky pre organizáciu informácií, ktoré budete o vesmíre a predovšetkým o vašej téme zbierať. Pomôžu vám pretvoriť tieto informácie do niečoho zmysluplného.
 • V prípade nejasností sa pýtajte organizátorov, a to prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Zorganizujte si pomôcky, materiály a potreby pre súťaž.
 • Nájdite užitočné webové stránky a zdroje relevantného materiálu pre váš projekt, ale držte sa overených a hodnotných zdrojov (ako napríklad stránky ESA alebo NASA a stránky s príponou .edu) Pozrite sa tiež na stránky súťaže, konkrétne na stránku ZDROJE.
 • Venujte dostatok času hľadaniu potrebných informácií k vašemu projektu.
 • Uistite sa, že všetky fakty, ktoré budete používať sú overiteľné hodnovernými zdrojmi, pred tým než ich budete považovať za platné.
 • Choďte do hĺbky so svojim výskumom. Snažte sa naučiť vedecké koncepty a buďte tak detailní, ako to bude možné.
 • Nenechajte sa odradiť, pokiaľ pri práci na projekte narazíte na problémy.
 • Bavte sa! Užite si svoje vesmírne dobrodružstvo!