It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnutím vášho mena a e-mailovej adresy pre zapojenie sa do Komunity súťaže Odysseus vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v rámci týchto Zásad a v zmysle platného belgického zákona.

Vaše osobné informácie budú spracované výhradne pre účely spojené so súťažou Odysseus a pre účely poskytnutia vám bližších informácii o súťaži Odysseus. Kontaktné informácie budú použité a spracované pre účely administrácie, podpory, zlepšenia a rozvoja služieb a poskytnutých informácií na stránke súťaže Odysseus. Všetky informácie poskytnuté návštevníkmi sú dobrovoľné. Odoslanie vašich osobných údajov predstavuje váš súhlas s použitím týchto informácií pre Konzorcium Odysseus II na tu stanovené účely a vyjadruje nám, že ste si plne vedomí Zásad ochrany osobných údajov súťaže Odysseus.

Vaše osobné údaje budú spracované pod dohľadom administrátora Odysseus Platform (Signosis Sprl. Avenue Louise 367, 1050, Bruxelles, Belgium). Vaša e-mailová adresa bude prístupná pre Komunitu súťaže Odysseus a pre administrátora stránky výhradne pre účely stanovené v týchto Zásadách.

Administrátor stránky je povinný zabezpečiť vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred prístupom nepovolených osôb a pred ich nelegálnym spracovaním, náhodnej strate, poškodeniu alebo zničeniu. Máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov z našej databázy cez písanú, datovanú a podpísanú žiadosť, ktorá musí byť poslaná administrátorovi na vyššie uvedenú adresu. V každom prípade, vaša

emailová adresa je automaticky vymazaná z databázy, keď sa odpojíte zo súťaže pomocou poskytnutých prostriedkov na našej webovej stránke.

Stránka súťaže Odysseus nepoužíva “persistent cookies” ani žiadne iné trvalé stopovacie technológie, ktoré dokážu identifikovať konkrétneho návštevníka stránky alebo informácie o tomto návštevníkovi po viacerých návštevách stránky. Avšak, stránka používa “session cookies”, ktoré dokážu identifikovať návštevníka počas jednej návštevy stránky. Tieto cookies sú vymazané z našich webových serverov po ukončení vašej návštevy.

Stránka súťaže Odysseus zbiera isté neosobné informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše služby. Zbierané informácie sú napríklad IP adresa z ktorej ste sa pripojili na našu stránku; IP adresa stránky, z ktorej ste sa preklikli na našu stránku; názov vašej domény; typ prehliadača a operačného systému, ktoré používate; dátum a čas vášho pripojenia na našu stránku a navštívené stránky. Tieto informácie vás nedokážu osobne identifikovať.

Nezverejníme vaše meno ani žiadnym iným spôsobom nezverejníme fakt, že ste nám odoslali materiály alebo iné informácie pokiaľ:

  • nedostaneme váš osobný súhlas s použitím vášho mena,
  • vám pred tým neoznámime, že vami odoslané materiály alebo informácie budú publikované alebo inak použité s vašim menom,
  • budeme nútení zákonom konať inak.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Zásad spracovania osobných údajov, praktík tejto stránky alebo máte pocit, že táto stránka nedodržiava stanovené Zásady, prosím kontaktujte nás na adrese: info@odysseus-contest.eu