It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Sieť mentorov

Ako to funguje

Za účelom posktnutia najlepšej podpory a poradenstva pre Pioneers a Explorers, organizátori súťaže Odysseus vytvoria a sprevádzkujú sieť dobrovoľných mentorov. Súťažiaci môžu požiadať o pomoc mentorov z tejto siete, ale nie je problém, pokiaľ by účastník chcel pracovať s mentorom, ktorý v tejto sieti nebude, môže si nájsť svojho mentora. Počet spolupracujúcich tímov/súťažiacich pre jedného mentora nie je obmedzený.

Čo môže mentor poskytnúť

Mentor by mal poskytnúť podporu pre súťažiacich vo forme technických a vedeckých rád. Mentori môžu vymedziť hranice vhodného projektu alebo problému pre skúmanie súťažiacich. Nemali by vytvárať akúkoľvek časť projektu, ktorá sa následne odovzdá k hodnoteniu.

Kto sú mentori?

Mentori sú ľudia s vedeckou odbornosťou a znalosťou (tj. Učitelia, vedci, profesori, technici) a obvikle pracujú alebo pracovali vo vesmírnom priemysle alebo ako výskumníci, učitelia alebo popularizátori vedy. Mentori zahrnutí v sieti budú profesionálne overení organizátormi súťaže Odysseus.

Ako kontaktovať mentora?

Nižšie môžeš násjť mapu s informáciami o lokáciách mentorov. Pokiaľ klikneš na značku, objaví sa meno a kontaktné informácie mentora. Mentora je možné kontaktovať poslaním e-mailu.

Registrácia dobrovoľných mentorov

Pokiaľ by ste sa radi registrovali ako dobrovoľný mentor, prosím kliknite na registračný box aa preštudujte si inštukcie. Sme potešení, že vás môžeme privítať v súťaži Odysseus.

0/252