It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Ceny

  • Ceny súťaže Odysseus pre víťazov a finalistov sú nezameniteľné a neprenosné. Nemôžu byť nahradené peňažnou kompenzáciou.
  • Organizátori si vyhradzujú právo žiadať vrátenie ceny v nasledujúcom pol roku po ich udelení, pokiaľ budú v práci tímu alebo jednotlivca z kategórie “Explorers” objavené porušenia pravidiel, ktoré sú popísané v tomto dokumente.