Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Vesmír... NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!
Vesmír...
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!

Diskvalifikácia a pochybnosti

  • Neskoré nahranie príspevku po polnoci (CET) špecifického dátumu pre odovzdanie práce pre súťaž Odysseus a príspevok nevyhovujúci pravidlám súťaže, právnym podmienkam a poskytnutým pokynom na stránkach súťaže bude diskvalifikovaný podľa uváženia usporiadateľov súťaže.
  • Rozhodnutie hodnotiacich panelov a porotcov je konečné a so zúčastnenými tímami, ich vedúcimi alebo mentormi sa nebudú vyjednávať ani sa nebudú riešiť odvolania.
  • Tímy, u ktorých bude objavené porušenie pravidiel, ktoré sú stanovené v tomto dokumente, budú diskvalifikované zo súťaže Odysseus.
  • Nevhodné chovanie na akciách na regionálnom semifinále alebo na celoeurópskom finále môže viesť k diskvalifikácii a predčasnému poslaniu účastníka domov, podľa uváženia organizátorov.