It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Jazyky a regióny

  • Projekty pre súťaž Odysseus pre tímy a súťažiacich zo štátov Európskej únie môžu byť spracované v ktoromkoľvek z 24 oficiálnych jazykov Európskej únie.
  • V druhom kole súťaže sa štáty Európskej únie rozdelia na 10 regiónov. Tieto regióny budú zahŕňať aj susedné štáty, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Tieto štáty budú organizátormi pridelené do jedného z 10 regiónov po odovzdaní projektov.
  • Pre prezentáciu projektov v regionálnom semifinále budú mať všetky tímy z Európskej únie prístup k prekladateľom/tlmočníkom, ktorí budú poskytnutí organizátormi súťaže Odysseus. Odporúča sa, aby každý tím mal anglicky hovoriaceho vedúceho.
  • Pokiaľ sa projekt dostane do celoeurópskeho finále súťaže, súťažiaci musia celý projekt preložiť do angličtiny, pokiaľ už nebol v angličtine napísaný.
  • Pre súťažiace krajiny mimo EÚ nebude organizátormi poskytnutý prekladateľ. Tieto tímy musia prezentovať ich práce v písomnom a hovorenom prejave v angličtine alebo inom jazyku krajín EÚ, ktoré sa účastnia regionálnych semifinále.