It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Online podanie

 • Všetci súťažiaci alebo tímy musia odovzdať originálny projekt zameraný na vesmír a vedu, alebo projekt na základe témy a výziev špecifikovaných pre och vekovú kategóriu.
 • Súťažné tímy a jednotlivci môžu odovzdať svoju prácu digitálne v časovom rozmedzí podľa ich kategórie:
  • Skywalkers: od 1. septembra 2016 do 31. marca 2017
  • Pioneers a Explorers: od 1. septembra 2016 do 31. marca 2017
 • Po polnoci (23:59:59 CET) daného dňa už nebudú príspevky prijímané, pokiaľ nedôjde k technickým problémom s online odovzdávacím systémom. Pokiaľ systém zlyhá na viac ako dve hodiny posledný deň odovzdania (31. marca 2017), tak organizátori zaistia chod systému pre prijímanie prác medzi 8:00 a 18:00 (CET) nasledujúci deň (tj. 1. apríla 2017)
 • Pokiaľ sa odovzdané príspevky stratia alebo vymažú kvôli chybe v online systéme súťaže Odysseus, konkrétnemu tímu alebo súťažiacemu bude dovolené ich prácu znovu nahrať aj po uzávierke odovzdania, pokiaľ to bude nutné. Avšak toto sa nestane, pokiaľ súťažiaci sami vymažú alebo inak poškodia svoje dáta.
 • Príspevky do súťaže Odysseus musia byť odovzdané iba cez internetové stránky súťaže Odysseus. Tím/súťažiaci sa musí registrovať a byť schválený organizátormi pred tým. Než odovzdá svoju prácu (viď. Registrácia).
 • Každý príspevok musí riešiť iba jednu tému z tých, ktoré poskytujú organizátori. Súťažiaci si však môžu vybrať danú oblasť, v ktorej budú tému riešiť: elektronika, fyzika, chémia, umenie, design, architektúra, psychológia atď.
 • Elektronické súbory každého projektu môžu zahŕňať: ilustrovanú esej, PowerPointovú prezentáciu, plagáty, videá, odkazy na internetové stránky projektu a zvukové súbory.
 • Povolené formáty súborov sú:
  • Dokumenty: .doc, .docx, .pdf, .txt, .ps, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
  • Obrázky : .png, .jpg, .bmp, .gif
  • Videá: všetky videá by mali byť nahraté na youtube alebo vimeo s poskytnutým odkazom
  • Zvukový formát: .mp3
  • Kompresný formát: .tar, .gz, .zip, .7z
 • Termín “obrázok” sa môže použiť na akýkoľvek obraz vytvorený akoukoľvek technikou, buď manuálne (kreslenie, maľovanie, koláž, atď.) alebo elektronicky (fotografia, maľba vytvorená v počítačovom programe, atď.). Obrázky nevytvorené elektronicky musia byť naskenované a nahrané v jednom z povolených formátov.
 • Šablóna projektu, tak ako by mal byť podaný, bude prístupná na oficiálnych stránkach súťaže v čase odovzdania a umožní súťažiacim zhrnúť ich odovzdané dokumenty. Použitie tejto šablóny je voliteľné.
 • Maximálny limit celkovej veľkosti neskomprimovaných súborov pre každú prácu je 20 MB. Súťažiaci môžu pre odovzdanie zlúčiť súbory do jednej zložky. Taktiež môžu súbory skomprimovať do formátov .gz alebo .zip, pokiaľ samotné neskomprimované súbory budú stále celkovo pod limit 20 MB.
 • Projekt by nemal mať finančné náklady na materiál vyššie než 300€.
 • Projekt by mal obsahovať stránku s potvrdením zoznamom ľudí, ktorý sa akokoľvek podieľali na projekte, vrátane všetkých subjektov, ktoré finančne projekt podporovali. Na týchto stránkach sa môže objaviť logo sponzora. Akékoľvek iné reklamy sponzora alebo reklamy na produkty nie sú v odovzdaných materiáloch povolené.
 • Zodpovednosťou súťažiaceho je prekonvertovať iné formáty súborov do povolených formátov súborov pre odovzdanie.
 • Účastníci sú zodpovední za obsah ich súťažného príspevku. Pokiaľ vo svojej odovzdanej práci odhalia osobné informácie, tak to robia na vlastné nebezpečenstvo.
 • Organizátori nie sú zodpovední za obsah, ktorý je súťažiacimi odovzdaný.
 • Účastníci súhlasia, že nebudú odovzdávať materiál, ktorý je ohováračský, hanlivý, obťažujúci, urážlivý alebo výhražný voči akejkoľvek osobe; fanatický, nenávistný alebo rasovo útočiaci; vulgárny, oplzlý alebo jasne sexuálny; nezákonný alebo propagujúci nezákonnú činnosť.