It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Organizátori

  • Súťaž Odysseus je organizovaná medzinárodnou asociáciou inštitúcií z desiatich krajín Európskej únie, financovaná Európskou komisiou a riadená spoločnosťou Signosis consulting company Brussels. Celý zoznam inštitúcií je publikovaný na stránkach súťaže Odysseus a na ďalších komunikačných kanáloch a sociálnych médiách vybraných organizátormi.
  • Organizátori zaisťujú infraštruktúru registrácií účastníkov a odovzdanie ich projektov na hodnotenie. Voľba najlepšieho Skywalker obrázku v každej krajine bude taktiež zaistená cez stránky súťaže Odysseus.
  • Miestni organizátori v každej krajine EÚ dojednajú sieť mentorov ako zdroj pre súťažiacich v kategóriách “Pioneer” a “Explorer”.
  • Organizátori budú požadovať informácie o pohlaví a národnosti účastníkov, ale táto informácia bude použitá iba pre štatistické účely a nie ako hodnotiace kritérium.
  • Organizátori budú tiež na stránkach publikovať súhrnné informácie o počtoch účastníkov v súťaži podľa krajín, veku a pohlavia.
  • Organizátori si vyhradzujú právu na úpravu alebo skvalitnenie odmien, pravidiel, podmienok a okolností súťaže a to kedykoľvek, pokiaľ môžu preukázať príčinu týchto zmien.