Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Vesmír... NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!
Vesmír...
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!

Originalita

  • Všetky príspevky musia byť práce súťažiaceho alebo súťažného tímu, vytvorené špeciálne pre túto súťaž. Najdôležitejšie pre odovzdanie je, aby súťažiaci akúkoľvek časť svojho príspevku už pred tým neponúkal na publikovanie ani s ňou nevyhral alebo nebol finalistom v akejkoľvek inej študentskej súťaži.
  • Odovzdaný príspevok vo všetkých kategóriách musí obsahovať originálnu výtvarnú prácu, dáta, skúmanie, výrobky, modely alebo experimenty od súťažiaceho.
  • Účastníci súhlasia s nezaradením takých materiálov, ktoré porušujú a/alebo zneužívajú duševné vlastníctvo akejkoľvek tretej strany, vrátane autorských práv, práv k ochranným známkam, práva na súkromie alebo reklamy do ich príspevku.
  • Materiály tretej strany môžu byť so správnymi citáciami a informáciami šetrne použité.
  • Akýkoľvek druh plagiátorstva je zakázaný a povedie k diskvalifikácii účastníka; citácie myšlienok alebo práce inej osoby je povolená, ale musí byť správne referovaná.