It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Publikácia a propagácia

  • Vložené materiály nebudú vrátené a ako majetok “projekty Odysseus II” môžu byť použité pre propagáciu, verejné výstavy, outreach a ďalšie neziskové účely.
  • Po uzavretí nahrávania projektov budú všetky príspevky dostupné verejnosti na stránkach súťaže Odysseus.
  • Registráciou tímu získava súťaž Odysseus právu na zverejnenie mena, veku a národnosti víťazov a členov víťazných tímov na stránkach súťaže Odysseus.
  • Organizátori súťaže môžu požiadať tím, aby poslal materiály a objekty spojené s ich prácou do Bruselu na záverečnú výstavu. Cena prepravy objektov bude ohradená organizátormi.
  • Členovia víťazného tímu z celoeurópskeho finále sa stanú European Youth Space Ambassadors a hneď po celoeurópskom finále sa zúčastnia popularizačných a vzdelávacích aktivít, čo bude zahŕňať rozhovory a príbehy pre stránku súťaže Odysseus a ďalšie EÚ outreach iniciatívy.