It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Práva a ochrana neplnoletých

  • Zodpovednosťou vedúceho tímu je zaistiť plnú a správnu informovanosť o každom účastníkovi v tíme cez registračný formulár na stránkach súťaže Odysseus.
  • Každý účastník mladší ako 18 rokov musí doložiť podpísaný súhlas, že sa môže zúčastniť súťaže. Formulár so súhlasom rodičov pre cestu a účasť na regionálnom semifinále a celoeurópskom finále si musí opatriť každý súťažiaci, ktorý má menej ako 18 rokov a zúčastňuje sa príslušnej akcie.
  • Zodpovednosťou vedúceho tímu je dodať organizátorom podpísané súhlasy rodičov za všetkých súťažiacich.
  • Všetci výherci súťaže v každom kole súťaže sa budú fotiť ako skupina a musia súhlasiť s publikovaním svojich tvárí na stránkach súťaže Odysseus a ďalších vzdelávacích stránkach a v tlačených súťažných materiáloch.