Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Vesmír... NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!
Vesmír...
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!

Spôsobilosť

 • Súťaž je otvorená pre žiakov, stredoškolských a vysokoškolských študentov, vo veku medzi 7 a 22 rokov. Súťažiaci musia nadobudnúť tento vek najneskôr v posledný deň možnosti prihlásenia do kategórie Skywalker (31. marca 2017).
  • Skywalkers: 7 až 13 rokov (žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ, narodení medzi 1. aprílom 2003 a 31. marcom 2010)
  • Pioneers: 14 až 19 rokov (žiaci druhého stupňa ZŠ a stredných škôl, narodení medzi 1. aprílom 1997 a 31. marcom 2003)
  • Explorers: 17 až 22 rokov (vysokoškolskí študenti narodení medzi 1. aprílom 1994 a 31 marcom 2000)
 • Účasť v súťaži je zdarma. Cestovné a ubytovacie náklady (letenky a cestovné lístky na vlak, ubytovanie, jedlo a poistenie) pre účastníkov regionálneho semifinále a celoeurópskeho finále budú pokryté z rozpočtu projektu Odysseus II v rozumných medziach. Výdavky vynaložené na cestovanie ďalších doprevádzajúcich osôb, poplatky za výmenu peňazí atď. Musia byť uhradené účastníkmi alebo ich sponzormi. Účastníci z krajín, ktoré nie sú členmi EU, si v regionálnom semifinále musia uhradiť výdavky na cestu do miesta konania semifinále a späť zo svojich zdrojov.
 • Žiaci a študenti sú spôsobilí zúčastniť sa súťaže, pokiaľ sú občanmi či majú trvalý pobyt v školskom roku konania súťaže (2016/2017) v krajine, ktorá je súčasťou EU, konkrétne: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia.
 • Žiaci a študenti z krajín mimo EÚ so taktiež spôsobilí sa zúčastniť (napr. Albánsko, Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko, Island, Izrael, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Čierna Hora, Nórsko, Macedónsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Monako, San Maríno, Tunisko, Ukrajina), ale musia nahrať všetky materiály v jednom z 24 oficiálnych jazykov EÚ.
 • Poznámka: Uvedený zoznam krajín nie je kompletný a záujemci z iných krajín sú vítaní, pokiaľ spĺňajú ostatné podmienky spôsobilosti.
 • Členovia rodín organizátorov nie sú spôsobilí zúčastniť sa súťaže Odysseus.