Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Vesmír... NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!
Vesmír...
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!

Tímy

  • Skywalkers nahrajú obrázok, ktorý vytvorili individuálne.
  • Pioneers pracujú v 2 až 3 členných tímoch, sú vedení jedným vedúcim (učiteľom). Žiaci v tíme môžu byť z rôznych škôl v rámci jednej krajiny a môžu byť tiež z rozdielnych tried, pokiaľ sú stále splnené vekové podmienky. Každý tím môže mať svojho mentora, ktorý im môže radiť vo vedeckých a technických problémoch (viď Mentori nižšie).
  • Explorers súťažia individuálne, alebo v dvojčlenných tímoch a nemajú vedúceho, avšak môžu si nechať poradiť od mentora (viď Mentori nižšie).
  • Pre viac informácií o tímoch prosím navštívte Pravidlá Pioneers a Pravidlá Explorers .