It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Vedúci a mentori

  • Predpokladá sa, že vedúci tímov a súťažiacich študentov sú zoznámení s pravidlami súťaže, vrátane poznámok napísaných malým písmom.
  • Každý “Pioneer” tím musí mať vedúceho a každý Skywalker súťažiaci by mal mať učiteľa, člena rodiny alebo mladého lídra, ktorý im bude pomáhať.
  • Mentori zaisťujú iba technickú a vedeckú pomoc súťažiacim alebo tímom v kategórii “Pioneer” a “Explorer” a počet prác, ktorým môže mentor radiť, nie je obmedzený.
  • Pre viac informácií sa prosím pozrite na stránku Pioneers (pre vedúcich) a na sekciu Mentori a Hodnotitelia.