It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Skywalkers

Súťaž Odysseus pre kategóriu Skywalkers ponúka žiakom od 7 to 13 rokov možnosť premýšľať o výskume vesmíru tým, že vytvoria obrázok týkajúci sa tém súťaže. Ste pripravení prijať túto výzvu? Ďalšie dôležité informácie nájdete na odkazoch na ľavej strane.

Ready to take the challenge?...
Join the Skywalkers!
Pravidlá
 • Súťaž je otvorená žiakom vo veku od sedem (7) do trinásť (13) rokov, tzn. žiakom narodeným medzi 1. aprílom 2003 a 31. marcom 2010 (vrátane).
 • Súťažiaci v kategórii Skywalkers odovzdávajú obrázky, ktoré vytvorili sami. Pod termínom „obrázok“ sa rozumie obraz vytvorený akoukoľvek technikou, buď ručne (kresba, maľba, koláž apod.). alebo elektronicky (fotografie, kresby vytvorené prostredníctvom počítačového programu apod.). Obrázky nevytvorené elektronicky musia byť naskenované a nahrané v jednom z povolených formátov.
 • Súťažiaci v kategórii Skywalkers súťažia ako jednotlivci, ale s registráciou a odovzdaním súťažného príspevku im musí pomôcť dospelá osoba (učiteľ, rodinný príslušník alebo pracovník s mládežou).
 • Každý súťažiaci v kategórii Skywalkers môže v rámci súťaže odovzdať len jeden obrázok.
 • Všetci súťažiaci musia odovzdať originálny obrázok týkajúci sa vesmírneho výskumu na jednu z tém špecifikovaných pre ich vekovú kategóriu.
 • Súťažiaci môžu odovzdať svoju súťažnú prácu v termíne od 1. septembra 2016 do 31. marca 2017.
 • Všetky príspevky musia byť vlastné práce súťažiacich a musia byť vytvorené špeciálne pre túto súťaž.
 • V kategórii Skywalkers budú všetky príspevky hodnotené prostredníctvom on-line hlasovania samotnými súťažiacimi. Víťaz a súťažiaci na druhom a treťom mieste budú vybraní nezávisle v každej krajine EU zúčastňujúcej sa súťaže (a v každom bloku krajín mimo EU), v každej z nasledujúcich vekových kategórií: sedem (7) až desať (10) rokov (Junior Skywalkers) a jedenásť (11) až trinásť (13) rokov (Senior Skywalkers). Rozdelenie do vekových kategórií bude určené vekom súťažiaceho Skywalkera v posledný deň odovzdania príspevkov (31. marca 2017). Kategória Junior Skywalkers zahŕňa žiakov nerodených medzi 1. aprílom 2006 a 31. marcom 2010 (vrátane). Kategória Senior Skywalkers zahŕňa žiakov narodených medzi 1. aprílom 2003 a 31. marcom 2006 (vrátane).
 • Pred on-line hlasovaním súťažiacimi Skywalkermi o obrázkoch v ich vekovej kategórii budú najlepšie výtvory v každej vekovej kategórii v každej krajine vybrané súťažnou porotou a zaradené do hlasovania. To zaručuje zvládnuteľný počet obrázkov predkladaný Skywalkerom k hodnoteniu.
 • Súťažiaci Skywalkeri budú hlasovať iba o obrázkoch v ich vlastnej krajine a vekovej kategórii.
 • Obrázky od súťažiacich Skywalkerov z krajín mimo EU vytvoria jediný blok v rámci ich priradeného regiónu a budú posudzované ako keby pochádzali z jednej krajiny.
 • Národní víťazi obrázkovej súťaže Skywalkers budú vyhlásení júni 2017.
 • On-line hlasovanie medzi národnými víťazmi začne po vyhlásení finalistov a potrvá do júli 2017. Dvaja hlavní víťazi kategórie Skywalkers budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien súťaže Odysseus dňa júli 2017.
 • Skywalkeri v obrázkovej súťaži sa nebudú zúčastňovať regionálneho semifinále ani nepôjdu na celoeurópske finále do Bruselu alebo Toulouse, ale národní víťazi budú vyhlásení a ich obrázky budú vystavené na celoeurópskom finále.
 • Každý účastník musí doložiť od rodičov podpísaný formulár o účasti v súťaži.
 • Každému súťažiacemu v kategórii Skywalker by mala pri registrácii a odoslaní súťažného obrázku asistovať dospelá osoba (učiteľ, rodinný príslušník alebo pracovník s mládežou). Každý dospelý (učiteľ, rodinný príslušník alebo pracovník s mládežou) môže odovzdať až päťdesiat (50) obrázkov od päťdesiatich (50) rôznych súťažiacich v kategórii Skywalker. Každý z nich musí mať súhlas rodičov.
Kalendár
 • Otvorenie registrácie
  1. september 2016
 • Deadline pre odovzdanie súťažných prác
  31. marec 2017
 • Vyhlásenie národných víťazov a druhých miest
  01. apríla 2017 – 30. júna 2017
 • Vyhlásenie víťazov
  júl 2017
Inštrukcie

Žiaci narodení medzi 1. aprílom 2003 a 31. marcom 2010 (vrátane) môžu  individuálne vytvoriť “obrázok” na jednu z nasledujúcich tém:

01

Slnečná sústava a vesmírny výskum

(napr. Ako vyzerá Zem z povrchu Mesiaca a z povrchu Venuše?)

02

Európa vo vesmíre

(napr. Prechádzka po kométe)

03

Ľudia na Marse

04

Astrobiológia – Hľadanie života vo vesmíre

(napr. Nakresli civilizáciu, ktorá sa dostala na veľmi vysokú technologickú úroveň)

* Tento zoznam nie je záväzný a akékoľvek iné rozvinutie týchto nápadov v rámci vybraných tém môže byť spracované na základe predstavivosti žiakov.

Pod pojmom „obrázok“ sa rozumie obraz vytvorený akoukoľvek technikou, buď ručne (kresba, maľba, koláž a pod.), alebo elektronicky (fotografia, kresby vytvorené pomocou počítačového programu a pod.). Obrázky nevytvorené elektronicky musia byť naskenované a nahrané v jednom z povolených formátov.

Súťažný príspevok musí byť odovzdaný dospelou osobou (učiteľom žiaka, rodinným príslušník alebo pracovníkom s mládežou) cez on-line formulár na stránke súťaže Odysseus.

Ceny Take the Space Challenge & Win Awesome Prizes!

Hlavná cena

iPad tablet s e-knihami a aplikáciami s vesmírnou tématikou.

Diplom “European Youth Space Ambassador”

Národní víťazi

Malý ďalekohľad typu Dobson

Medaila víťaza

Vecné ceny nemôžu byť vymenené za ich peňažný ekvivalent.

Hodnotenie a výber

V kategórii Skywalker budú všetky príspevky posudzované prostredníctvom online hlasovania medzi samotnými súťažiacimi. Všetci súťažiaci budú môcť hlasovať pre svoj obľúbený obrázok, ale nebudú môcť hlasovať pre svoj vlastný príspevok. Jeden víťaz a súťažiaci na druhom a treťom mieste budú vybraní v každej z dvoch  až vekových kategórií: 7 až 10 rokov (Junior Skywalkers) a 11 až 13 rokov (Senior Skywalkers). Vo finálnom kole budú obrázky národných víťazov a súťažiacich na druhom a treťom mieste opäť hodnotené prostredníctvom online hlasovania medzi súťažiacimi. Najpopulárnejšie obrázky v každej vekovej skupine vyhrajú hlavnú cenu v súťažnej kategórii Skywalkers.

Často kladené otázky

Čo je Odysseus II?

Odysseus II je celoeurópsky projekt financovaný Európskou komisiou. Jeho hlavným cieľom je organizácia celoeurópskej súťaže Odysseus pre žiakov a študentov vo veku medzi sedem (7) a dvadsaťdva (22) rokov v oblasti výskumu vesmíru. Súťaže sa môžu zúčastniť nie len žiaci a študenti členských krajín EU, ale aj krajín, ktoré členmi EU nie sú.

Chcem zaregistrovať do súťaže svojho žiaka – ako to urobím?

Môžete ZAREGOSTROVAŤ žiaka vyplnením svojej e-mailovej adresy a zvoleného hesla v patričnej sekcii webovej stránky súťaže Odysseus. Potom, čo zadáte svoj e-mail a heslo, je potrebné zvoliť kategóriu Skywalkers a prijať pravidlá súťaže Odysseus. Musíte taktiež overiť svoj e-mailový účet kliknutím na odkaz, ktorý vám bude automaticky zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu. Následne sa musíte PRIHLÁSIŤ a vyplniť informácie o sebe a o žiakovi v on-line formulári.

Musím spĺňať nejaké ďalšie podmienky, aby som mohol zaregistrovať žiaka do súťaže Odysseus?

Áno, rodič alebo zákonný zástupca musí vyplnením patričného formulára udeliť súhlas s účasťou žiaka v súťaži Odysseus a súhlas s pravidlami súťaže. Aby bol žiak oprávnený zúčastniť sa súťaže, musí byť registrácia dokončená pred 31. marcom 2017.

Aký starý musí byť žiak, aby sa mohol zapojiť do súťaže?

Súťažiaci v kategórii Skywalker musí byť narodený medzi 1. aprílom 2003 a 31. marcom 2010 (vrátane).

Ako odošlem súťažný príspevok?

Je potrebné byť zaregistrovaný a prihlásený na webových stránkach súťaže. Potom stačí kliknúť na odkaz „Odoslať príspevok“.

Môžem odoslať viac ako jeden súťažný príspevok?

Nie, môžete odoslať iba jeden súťažný príspevok na jedného súťažiaceho. Pokiaľ ste učiteľ, môžete odoslať až päťdesiat (50) obrázkov od päťdesiatich (50) rôznych súťažiacich v kategórii Skywalkers pokiaľ je pre každého z nich udelený rodičovský súhlas. To môže byť veľmi vhodné pre učiteľa s veľkými triedami.

Čo mám urobiť, keď som zabudol heslo k súťažnému portálu Odysseus?

Na prihlasovacej stránke sa nachádza odkaz „Zabudol som heslo“. Kliknite na neho a nové heslo vám bude zaslané na registrovanú e-mailovú adresu k vašemu účtu k súťaži Odysseus.

Kedy mám odoslať súťažný príspevok?

Súťažný príspevok je potrebné odoslať medzi 1. septembrom 2016 a 23:59:59 CET 31. marcom 2017. Organizátori súťaže Odysseus odporúčajú odoslať príspevok ihneď po dokončení a nečakať do finálneho dátumu na odoslanie.

Môžete mi pomôcť s nahrávaním súťažného príspevku na web Odysseus?

Áno. Postupujte podľa inštrukcií uvedených v odkaze Odoslať príspevok. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomôcť s nahraním príspevku, vyplňte a odošlite prosím kontaktný formulár a organizátori vám pomôžu a zaistí, aby bol váš príspevok správne nahraný.

Môžem zobraziť ostatné príspevky odoslané do súťaže Odysseus?

Áno, všetci príspevky budú zobrazené v galérii na webovej stránke súťaže po termíne pre ich odoslanie.

Ako bude fungovať hodnotenie účastníkov?

Každý účastník bude mať možnosť hlasovať prostredníctvom webového rozhrania súťaže Odysseus pre svoj obľúbený obrázok, ale nebude môcť hlasovať pre svoj vlastný príspevok. Každý účastník má iba jeden hlas. Súťažiaci budú hlasovať iba pre obrázky zo svojej krajiny a vekovej kategórie.

Ako budem upozornený v prípade, že môj príspevok vyhrá?

Víťazi budú zverejnení na webových stránkach súťaže.

Aké sú súťažné ceny?

Víťazi kategórií Junior Skywalkers a Senior Skywalkers, vybraní k účasti na celoeurópskom finále, dostanú iPad Air 2 s e-knihami a aplikáciami spojenými s vesmírom a diplom „European Youth Space Ambassador“, ktorý im bude zaslaný priamo domov alebo do školy. Viac detailov o súťažných cenách nájdete v sekcii Ceny stránky Skywalkers.