It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Hodnotenie a výber

V kategórii Skywalker budú všetky príspevky posudzované prostredníctvom online hlasovania medzi samotnými súťažiacimi. Všetci súťažiaci budú môcť hlasovať pre svoj obľúbený obrázok, ale nebudú môcť hlasovať pre svoj vlastný príspevok. Jeden víťaz a súťažiaci na druhom a treťom mieste budú vybraní v každej z dvoch  až vekových kategórií: 7 až 10 rokov (Junior Skywalkers) a 11 až 13 rokov (Senior Skywalkers). Vo finálnom kole budú obrázky národných víťazov a súťažiacich na druhom a treťom mieste opäť hodnotené prostredníctvom online hlasovania medzi súťažiacimi. Najpopulárnejšie obrázky v každej vekovej skupine vyhrajú hlavnú cenu v súťažnej kategórii Skywalkers.