It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Inštrukcie

Žiaci narodení medzi 1. aprílom 2003 a 31. marcom 2010 (vrátane) môžu  individuálne vytvoriť “obrázok” na jednu z nasledujúcich tém:

01

Slnečná sústava a vesmírny výskum

(napr. Ako vyzerá Zem z povrchu Mesiaca a z povrchu Venuše?)

02

Európa vo vesmíre

(napr. Prechádzka po kométe)

03

Ľudia na Marse

04

Astrobiológia – Hľadanie života vo vesmíre

(napr. Nakresli civilizáciu, ktorá sa dostala na veľmi vysokú technologickú úroveň)

* Tento zoznam nie je záväzný a akékoľvek iné rozvinutie týchto nápadov v rámci vybraných tém môže byť spracované na základe predstavivosti žiakov.

Pod pojmom „obrázok“ sa rozumie obraz vytvorený akoukoľvek technikou, buď ručne (kresba, maľba, koláž a pod.), alebo elektronicky (fotografia, kresby vytvorené pomocou počítačového programu a pod.). Obrázky nevytvorené elektronicky musia byť naskenované a nahrané v jednom z povolených formátov.

Súťažný príspevok musí byť odovzdaný dospelou osobou (učiteľom žiaka, rodinným príslušník alebo pracovníkom s mládežou) cez on-line formulár na stránke súťaže Odysseus.