Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Vesmír... NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!
Vesmír...
NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ!

Pravidlá

 • Súťaž je otvorená žiakom vo veku od sedem (7) do trinásť (13) rokov, tzn. žiakom narodeným medzi 1. aprílom 2003 a 31. marcom 2010 (vrátane).
 • Súťažiaci v kategórii Skywalkers odovzdávajú obrázky, ktoré vytvorili sami. Pod termínom „obrázok“ sa rozumie obraz vytvorený akoukoľvek technikou, buď ručne (kresba, maľba, koláž apod.). alebo elektronicky (fotografie, kresby vytvorené prostredníctvom počítačového programu apod.). Obrázky nevytvorené elektronicky musia byť naskenované a nahrané v jednom z povolených formátov.
 • Súťažiaci v kategórii Skywalkers súťažia ako jednotlivci, ale s registráciou a odovzdaním súťažného príspevku im musí pomôcť dospelá osoba (učiteľ, rodinný príslušník alebo pracovník s mládežou).
 • Každý súťažiaci v kategórii Skywalkers môže v rámci súťaže odovzdať len jeden obrázok.
 • Všetci súťažiaci musia odovzdať originálny obrázok týkajúci sa vesmírneho výskumu na jednu z tém špecifikovaných pre ich vekovú kategóriu.
 • Súťažiaci môžu odovzdať svoju súťažnú prácu v termíne od 1. septembra 2016 do 31. marca 2017.
 • Všetky príspevky musia byť vlastné práce súťažiacich a musia byť vytvorené špeciálne pre túto súťaž.
 • V kategórii Skywalkers budú všetky príspevky hodnotené prostredníctvom on-line hlasovania samotnými súťažiacimi. Víťaz a súťažiaci na druhom a treťom mieste budú vybraní nezávisle v každej krajine EU zúčastňujúcej sa súťaže (a v každom bloku krajín mimo EU), v každej z nasledujúcich vekových kategórií: sedem (7) až desať (10) rokov (Junior Skywalkers) a jedenásť (11) až trinásť (13) rokov (Senior Skywalkers). Rozdelenie do vekových kategórií bude určené vekom súťažiaceho Skywalkera v posledný deň odovzdania príspevkov (31. marca 2017). Kategória Junior Skywalkers zahŕňa žiakov nerodených medzi 1. aprílom 2006 a 31. marcom 2010 (vrátane). Kategória Senior Skywalkers zahŕňa žiakov narodených medzi 1. aprílom 2003 a 31. marcom 2006 (vrátane).
 • Pred on-line hlasovaním súťažiacimi Skywalkermi o obrázkoch v ich vekovej kategórii budú najlepšie výtvory v každej vekovej kategórii v každej krajine vybrané súťažnou porotou a zaradené do hlasovania. To zaručuje zvládnuteľný počet obrázkov predkladaný Skywalkerom k hodnoteniu.
 • Súťažiaci Skywalkeri budú hlasovať iba o obrázkoch v ich vlastnej krajine a vekovej kategórii.
 • Obrázky od súťažiacich Skywalkerov z krajín mimo EU vytvoria jediný blok v rámci ich priradeného regiónu a budú posudzované ako keby pochádzali z jednej krajiny.
 • Národní víťazi obrázkovej súťaže Skywalkers budú vyhlásení júni 2017.
 • On-line hlasovanie medzi národnými víťazmi začne po vyhlásení finalistov a potrvá do júli 2017. Dvaja hlavní víťazi kategórie Skywalkers budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien súťaže Odysseus dňa júli 2017.
 • Skywalkeri v obrázkovej súťaži sa nebudú zúčastňovať regionálneho semifinále ani nepôjdu na celoeurópske finále do Bruselu alebo Toulouse, ale národní víťazi budú vyhlásení a ich obrázky budú vystavené na celoeurópskom finále.
 • Každý účastník musí doložiť od rodičov podpísaný formulár o účasti v súťaži.
 • Každému súťažiacemu v kategórii Skywalker by mala pri registrácii a odoslaní súťažného obrázku asistovať dospelá osoba (učiteľ, rodinný príslušník alebo pracovník s mládežou). Každý dospelý (učiteľ, rodinný príslušník alebo pracovník s mládežou) môže odovzdať až päťdesiat (50) obrázkov od päťdesiatich (50) rôznych súťažiacich v kategórii Skywalker. Každý z nich musí mať súhlas rodičov.