It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Ceny

Hlavná cena

iPad tablet s e-knihami a aplikáciami s vesmírnou tématikou.

Diplom “European Youth Space Ambassador”

Národní víťazi

Malý ďalekohľad typu Dobson

Medaila víťaza

Vecné ceny nemôžu byť vymenené za ich peňažný ekvivalent.