Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Poradný výbor

image001

Jean-Pierre Swings je čestný profesor na univerzite v Liege (Belgicko), kde obdržal svoj magisterský titul vo vesmírnom inžinierstve a doktorát v astrofyzike. Vo svojej práci sa zaujíma hlavne o slnečnú fyziku a emisné čiary a/alebo excesné infračervené objekty. Postupne prešiel od pozorovania hviezd k “astropolitike”, ako kenerálny tajomník v Medzinárodnej astronomickej únii, člen niekoľkých výborov Európskej vesmírnej agentúry, člen rady Európskeho južného observatória a člen Európskej astronomickej spoločnosti, ktorú založil s ďalšími troma zakladateľmi. Jean-Pierre Swings je v súčasnosti predsedom Európskej vesmírnej vedeckej spoločnosti, Európskej vedeckej nadácie a člen poradnej skupiny vo veciach vesmíru Európskej komisie 7. rámcového programu. (Člen medzinárodnej poroty v súťaži Odysseus od ročníku 2012-2013).

image003Athena Coustenis je riaditeľka výskumu vo Francúzskom náronom centre pre vedecký výskum (CNRS). Jej špecializáciou je planetológia (prieskum slnečnej sústavy z pozemných a kozmických pozorovaní). Jej astronomický výskum je venovaný výskumu atmosfér a povrchov planét, so zameraním na Titan a mesiace Saturna, ktoré majú veľa podobností s našou planétou. Taktiež skúma exoplanéty. V posledných rokoch bola vedúcou osobnosťou v úsilí vytvoriť ďalšie vesmírne misie. (Členka medzinárodnej poroty v súťaži Odysseus od ročníku 2012-2013).

 

image005Frank De Winne je astronaut ESA. Skôr než prišiel do Oddielu astronautov ESA, bol skúšobným testovacím pilotom v belgickom letectve. V roku 2002 sa zúčastnil kozmickej misie Odyssea na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. V priebehu jedenásťdňovej misie uskutočnil 23 experimentov. Jeho druhá misia OasISS prebehla od mája do decembra 2009, počas tohto letu sa stal prvým európskym veliteľom ISS. Počas jeho misie došlo k rozsiahlej popularizácii vedeckého využitia stanice ISS. 1. augusta 2012 sa De Winne stal vedúcim Európskeho centra astronautov. (Člen medzinárodnej poroty v súťaži Odysseus od ročníku 2012-2013).

image007

Manolis K. Georgoulis je výskumný pracovník Výskumného centra pre astronómiu a aplikovanú matematiku Akadémie v Aténach. Okrem toho je grécky národný delegát vo vedeckom výbore Európskej vesmírnej agentúry (ESA/SPC) (2011 – súčasnosť), viceprezident Európskej slnečnej fyzikálnej divízie (ESPD) v Európskej fyzikálnej spoločnosti (EPS) (2011 – 2014), člen Gréckej národnej spoločnosti pre astronómiu (GNCA) (2012 – súčastnosť) a Spoločnosti Marie Curie Európskej komisie (2012 – 2014). Je držiteľom titulov B.Sc (fyzika) z Aristotelovej univerzity v Solúne (1993) a Ph.D. (fyzika slnečnej plazmy) na rovnakej univerzite. Bol súčasťou troch vedeckých tímov v NASA a dvoch vesmírnych misií v ESA. (Člen medzinárodnej poroty v súťaži Odysseus od ročníku 2012-2013).

image009Yaël Nazé je výskumná pracovníčka FNRS na univerzite v Lutychu (Belgicko). Venuje sa štúdiu masívnych hviezd pomocou pozorovaní pozemných a vesmírnych observatórií (v marci 2014: 39 odkazov na hlavného autora, 49 ako na spoluautora, h-index = 25). Pracovala ako expert na hviezdne panely niekoľkých observatórií (ESA, ESO, NASA) a ako garant pre astrofyzikálne médiá. Taktiež sa zapojila do multidisciplunálneho výskumu (vrátane 9 zverejnených kníh).

    image011Rosa M. Ros Ferré je viceprezidentka Medzinárodnej astronomickej únie (IAU). Okrem toho je viceprezidentkou Európskej asociácie pre vzdelanie v astronómii (EAAE) a riaditeľka programov “Ciencia en Acción” a “Adopta una Estrella”. Učí tiež matematiku pre letecké inžinierstvo, telematiku a telekomunikácie na Escola Politècnica Superior de Castelldefels. Je predsedkyňou “Junta Directiva” asociácie “Asociación para la  Enseñanza de la Astronomía” (ApEA), je členkou vzdelávacieho výboru pre “uvedomenie vesmíru (UNAWE), poradkyňou výkonného výboru EIROfóra a členka poradného panelu vo vzdelaní fyziky. Od roku 1994 je taktiež národnou reprezentantkou pre “Divadlo fyziky” a Španielskou národnou reprezentantkou pre “UNAWE – Explora el Universo”od roku 2006.