Vyzerá to tak, že máte znefunkčnený javascript. Prosím povoľte javascript aby táto stránka fungovala správne.

Projekt Odysseus II

Výzva  Mládeš pre vesmír – projekt ODYSSEUS II si kladie za cieľ inšpirovať mladých ľudí z celej Európy a zapojiť sa do objavovania vesmúru skrz sériu vzdelávacích aktivít, ktoré budú kombináciou vedeckého učenia a zážitkov. Prostredníctvom organizovania zábavnej a zároveň vzdelávacej súťaže, ktorá bude organizovaná v niekoľkých kolách a je zameraná na žiakov a študentov v Európe, nech už bývajú kdekoľvek, bez ohľadu na ich kultúrne zázemie a jazyk, ktorým hovoria, projekt chce podporovať vznik kvalitných mlaých vedcov, inžinierov a technikov v oblastiach relevantných pre vesmírnu politiku EÚ.

Súťaž Odysseus si kladie za cieľ stavať na úspechoch projektu Odysseus II a poskytnúť možnosti vzdelávania vo vede o vesmíre a v technológiách mladým ľuďom z celej Európy. V kontexte dvoch kôl súťaže (školský/akademický rok 2015/2016 a školský/akademický rok 2016/2017) projekt Odysseus II zamýšľa zaujať desiatky tisíc žiakov a študentov v Európe aj mimo nej.

Projekt Odysseus II je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020 pod grantom č. 640218, vďaka ktorému získal od Európskej komisie takmer dva milióny EUR. Projekt bol zahájený 1. januára 2015 a bude pokračovať do 31. decembra 2017. Silná asociácia 14 partnerov a 4 podporujúcich organizácií z 11 európskych krajín bude spolupracovať na tom, aby poskytla mladým ľudom znalosti v kozmických vedách a technológiách.